april 04, 2024
Frihet måste försvaras Sjukvård & hälsa

Regionen skänker vårdutrustning till Ukraina

Just nu är fraktas sjukvårdsutrustning från Stockholm till Ukraina. Jag är glad att vi har möjlighet att bidra till Ukraina på det sätt vi som region kan.

Allt började i söndags med att den ukrainske läkare Dmytro Unukovych som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset sökte upp mig vid en manifestation som jag deltog i på Norrmalmstorg. Han berättade att Ukrainas ambassad organiserar en hjälptransport och att det vore mycket välkommet med sjukvårdsmaterial, kunde möjligen regionen bidra? Och hur ska det i så fall gå till?

Manifestation på Norrmalmstorg i söndags

Snabbt tog jag kontakt med centrala personer i regionens ledning och vips så var vi igång med arbetet, allt från en juridisk bedömning och en korrekt beslutsprocess samt en inventering av vad sjukhusen kan avvara. Genom ett fantastiskt engagemang kan nu sjukvårdsutrustning komma till nytta i Ukraina. Det är ett litet men värdefullt bidrag i en tid när varje insats räknas.

Sjukvårdsmateriel som skickas är sådant som är särskilt efterfrågad av den Ukrainska ambassaden, bland annat anestesiutrustning, hjärtstartare, EKG-utrustning, rullstolar, ultraljudsutrustning och ventilatorer.

Jag är stolt över att Region Stockholm kan hjälpa Ukrainas befolkning på detta fina sätt och jag vill tacka alla medarbetare för arbetet med att ro detta i hamn. Och särskilt stort tack förstås till Dmytro Unukovych som tog initiativet. Ukrainas sak är vår och kommer så förbli tills detta fruktansvärda krig är över.

Region Stockholm har rätt att lämna bistånd till Ukraina enligt lagen om vissa kommunala befogenheter. I Region Stockholm får regionstyrelsen fatta beslut om internationellt bistånd upp till ett belopp om 100 000 kr vid varje tillfälle. Eftersom det var bråttom att få beslutet på plats behövde ordförande i regionstyrelsen Irene Svenonius fatta ett ordförandebeslut. Inom ramen för den särskilda sjukvårdskoncernen har det utretts att Region Stockholm kan avvara utrustning utan menlig påverkan på regionens ansvar för sjukvårdens upprätthållande.

Stort engagemang för Ukrainas sak!
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823