maj 05, 2024
Kultur

Regionens stöd till kulturlivet i cornatider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Och jag får väl erkänna att jag personligen är rätt less på karantän och social distansiering. Jag brukar ofta gå på museer, teater, bio, gallerier och så vidare. Nu när jag inte kan göra det känner jag verkligen tydligt hur viktigt detta med konst och kulturupplevelser är för mig. Men det hjälps inte. Jag och alla andra måste fortsätta följa de strikta rekommendationerna, förmodligen hela våren. Det påverkar mig, men förstås i ännu högre grad alla dem som verkar inom kultursektorn.

Coronavirusets spridning har fått dramatiska konsekvenser för kultursektorn i Stockholmsregionen. Under gårdagen fattade kulturnämnden beslut om en särskild utlysning av kulturstöd på 6,4 mnkr för att bistå Stockholmsregionens kulturliv ekonomiskt. Det är ett av många beslut som Region Stockholm har vidtagit för att stötta kulturlivet i denna svåra kris. Min partivän Cecilia Elving som är ordförande i kulturnämnden kommenterar beslutet:

– Coronakrisen slår oerhört hårt mot kulturlivet i vår region och Sverige i stort. Jag är ödmjuk inför sektorns stora behov och förstår att denna insats inte kommer att lösa de utmaningar som finns men är självklart glad att vi kan bidra med ett extra stöd.

Det behövs gemensamma kraftansträngningar för att säkerställa att vi har ett levande kulturliv även efter krisen. Staten bär ett särskilt ansvar. Det nationella krispaketet för kulturen måste skyndsamt få genomslag i vårt län.

Det känns riktigt bra att regionens kulturnämnd kan bidra till att kulturlivet i alla fall får det lite lättare trots krisen. Cecilia berättar också att under våren fortsätter kulturnämnden med sitt stöd till kort- och dokumentärfilm. Cirka 700 tkr kommer att fördelas till filmproduktion i Stockholmsregionen. Som en av norra Europas största konstinköpare, vilket följer av Region Stockholms fastighetsinvesteringar, är också ambitionen att tidigarelägga inköp av lös konst. För 2020 planeras inköp för motsvarande 6 mnkr från både enskilda konstnärer och gallerier.

Ordinarie kulturstödsomgångar ligger fast och bereds i vanlig ordning av kulturförvaltningens tjänstemän. Kulturnämnden kommer fortsätta följa den utveckling som sker i samband med coronaviruset.

Bilden på mig och Cecila Elving togs i höstas långt innan coronans och den sociala distansieringens tid. 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821