maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Rekord i vårdens e-tjänster

Digitaliseringen i vården går snabbt framåt. Under pandemin har olika e-tjänster verkligen slagit igenom och blivit en självklar del av många invånares vårdkontakter. Det kan handla om att läsa sin egen journal på nätet, att boka tider och andra enkla vårdärenden. Det underlättar verkligen vardagen för många av oss.

Min kollega i regionpolitiken Amelie Tarschys Ingre (L), som just tillträtt som ordförande i Region Stockholms innovations- och utvecklingsutskott, säger i en kommentar:

”De digitala kontaktvägarna med vården har utvecklats kraftigt och blivit allt viktigare. När pandemin slog till var det bra att vi redan hade genomfört en så stor utbyggnad. Många av de vanligaste, kanske enklare, men ofta viktiga vårdärendena kan nu utföras digitalt i 1177 Vårdguidens e-tjänster.” Hon berättar också att den mest använda e-tjänsten utöver Journalen är att förnya recept, med över en halv miljon inloggningar under 2021. Därefter följer Kontakta mig och boka tid.

Det är smått otroligt men idag finns det nära 2,2 miljoner invånarkonton hos 1177 Vårdguidens e-tjänster, vilket betyder att över 90% av invånarna. På ett år är det en ökning med över 200 000 personer. I snitt gjorde varje invånare med ett konto 17 inloggningar under 2021, mot 12 inloggningar i snitt under 2020.

Det är en hoppfull utveckling som ger möjligheter att nå ut brett med ett bra utbud av tjänster som betyder något för hälsan och för en smidigare vardag. Samtidigt måste både vården och den övriga välfärden och det offentliga Sverige anstränga sig för att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i digitaliseringen. Vi kan inte acceptera att några ställs helt utanför, därför att man saknar kunskap eller tillgång till den moderna tekniken. Det tycker jag är viktigt jämlikhets- och frihetsfråga.

Statistik för 1177 Vårdguidens e-tjänster, 2021 och 2020:

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821