maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Rekordsnabb digital utveckling under coronapandemin

Coronapandemin är verkligen något av det värsta jag upplevt. Så många sjuka och så enormt tryck på sjukvården. Det är medarbetarna i vården som gör att vården kunnat växla upp och möta de stora vårdbehoven, inte minst inom intensivvården. Det är något alldeles enastående som de skapar varje dag i vården under den här krisen och det är lätt att förstå att många är trötta och utarbetade.

Ett sätt att öka möjligheterna att upprätthålla en bra vård för patienter som behöver ha en kontakt med vården, men samtidigt undvika mer smittspridning är att använda digitala lösningar. Det är faktiskt en av få positiva saker med pandemin att utvecklingen inom vården på det här området går framåt så snabbt och kommer att vara användbart även efter corona.

Elva gånger fler videomöten, dubbelt så många användare och 150% fler anslutna vårdenheter: De digitala vårdtjänsterna inom Region Stockholms egna verksamheter har ökat enormt under de första månaderna 2020 när vården ställer om till nya digitala arbetssätt. På 1177 Vårdguidens e-tjänster ökar användningen mest i åldersgruppen 70-79 år. Akutsjukhusen har på bara tre veckor snabbinfört digitala kontaktvägar för patienter som tillhör en riskgrupp för Covid-19.

Ökningen av digitala vårdbesök är helt spektakulär och innebär en stor trygghet för både patienter och vårdpersonal i pandemins tid av fysisk distansering. Det innebär en stor frihet och trygghet att kunna kontakta sin vårdcentral eller sitt sjukhus via chatt och video. Nu ser vi också hur våra beslut att utöka den digitala vården till fler områden ger resultat, när man digitalt även kan sköta sina långsiktiga vårdkontakter kring till exempel hjärtsvikt, övervikt eller diabetes. Det är tydligt att framförallt äldre och personer i riskgrupper kan dra nytta av digital vård på distans.

Daniel Forslund intervjuas av radion

Idag hade jag och Daniel Forslund (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet en presskonferens där vi berättar mer om den digitala utvecklingen.

Daniel lyfte bland annat fram att när pandemin slog till stod Region Stockholm väl rustad genom vår utbyggda digitala vårdstruktur. Vårdgivarna och vårdpersonalen har visat att de har fantastisk förmåga att snabbt ställa om och ta emot mångfalt fler patienter via digitala besök. Jag är övertygad om att den färska statistiken för regionens egenregiverksamhet kommer att motsvaras av liknande ökningar hos privata vårdgivare. Särskilt stolt är jag över hur vår egen digitala tjänst ”Alltid Öppet” kunnat snabbinföras och spridas brett i alla delar av vården på bara några veckor för att avlasta sjukhusen, säger

Ökning av digitala vårdbesök under 2020

Januari 2020 April (t o m 26/4) Förändring
Antal appanvändaretotalt   46 887 100 000 +53 000 +113%
Anslutna enheter 231 580 +349 +151%
Genomförda videomöten 3 321 36 678 +33 357 +1 004%
Videominuter snitt/dag 8 238 (dec 2019) 310 349 +302 111 +367%

Akademiskt specialistcentrum har startat med riktade erbjudanden om videomöten och chatt till patienter med kroniska sjukdomar som övervikt och diabetes.

Exempel på hur sjukhus och annan vård utanför sjukhus börjat använda Alltid Öppet:

  • Distanskontakt från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Infektionsmottagning med patienter hemma i karantän med positiv Covid-19. Patienterna fick dagligen fylla i ett formulär där de beskrev sin hälsostatus utifrån specifika frågor. Patienter kunde friskförklaras via chatten.
  • Corona-formulär som vänder sig till invånarna där de kan fylla i sina symtom vid oro för covid-19 smitta. Om patienter uppfyller en riskgrupp så ges möjlighet att boka ett videomöte med den digitala husläkarmottagningen (HLM-Online).
  • Krisstöd under pandemin finns nu som tjänst i HLM-Online.
  • Hemprovtagning för vårdpersonal som behöver testas för Covid-19. Start med geriatrik och ASIH inom Region Stockholm. På sikt kommer uppdraget att utökas med att testa personalen inom Region Stockholm.
  • Alltid öppet ingår också i flödet i Community-studien för antikroppsscreening som genomförs på Danderyds sjukhus i samarbete med KTH.
  • Nästa steg är implementering av flerpartsmöten med t ex patientens anhörig, tolk, teckenspråkstolk eller kommuners biståndshandläggare för planering av utskrivning från sjukhuset.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821