september 09, 2022
Laurens Craen, Stilleben med fantasiutsikt
Sjukvård & hälsa

Respektlöst av MP tvinga patienter äta köttfritt

Miljöpartiet har nu lagt ett förslag i landstingsfullmäktige om att införa “köttfria dagar, exempelvis måndagar” i landstingets verksamheter.

Jag är mycket kritisk till detta. Min ambition är att måltiderna på våra sjukhus ska vara positiva upplevelser, som gör tillvaron som patient lite lättare. För mig är det självklart att de som vårdas i Stockholmsvården ska ha så stor frihet och flexibilitet som möjligt att välja vad de vill äta – oavsett om man är inbiten köttätare, bestämd vegetarian, eller behöver en särskild kost av medicinska eller kulturella skäl.

I sin motion argumenterar Miljöpartiet för betydelsen av valfrihet och att lyfta fram vegetarisk mat som ett alternativ, inte minst för att minska matens klimatpåverkan. Så långt kan vi vara överens. Men i sitt förslag till beslut yrkar de sedan på att måndagar ska bli köttfria i hela landstinget. Det vänder jag mig bestämt emot. Det visar bara hur lite respekt Miljöpartiet har för patienterna och deras rätt att själva bestämma över sin vardag.

Det som är allra viktigast för hälsan – och för tillfrisknandet – är att människor faktiskt äter. Många patienter har dålig aptit på grund av sin sjukdom, och då ska vi genom god mat och en trevlig måltidssituation göra vårt bästa för att främja deras matlust. Pekpinnar om vilken typ av mat man får äta går i motsatt riktning. Vi ska inte experimentera med sjuka människor!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1819