april 04, 2024

Igåt hade produktionsutskottets presidium möte med landstingets revisorer. Landstingsrevisorerna är förtroendevalda av fullmäktige för att granska landstingets verksamhet.

Jag och revisorerna Kenneth Strömberg (S), Gunnar Ågren (V) och Lars Bergstig (FP).

Revisorerna hade ett antal frågor de ville ta upp, bland annat gällande hur PU jobbar med ägarstyrningsfrågor. Det blev ett bra möte där vi fick gå igenom hur vi arbetar. Kanske fick vi också uppslag på saker som kan göras bättre. Revisorernas granskningar brukar mynna ut i revisionsrapporter – det blir intressant läsning!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823