mars 03, 2024
Kultur

Möte med revisorerna

I fredags träffade jag och kulturnämndens presidium landstingets revisorer. Revisorerna tar initiativ till årliga möten för diskussion om angelägna frågor. Den här gången ville de få en bild av arbetet med konstinvesteringarna vid Nya Karolinska sjukhuset. Det är ett digert arbete som pågår för fullt. Många konstnärer engageras redan och fler delprojekt ligger framför oss. Ett viktigt hjälpmedel i detta sammanhang är landstingets konstnärsdatabas där alla yrkesverksamma konstnärer kan registrera sig och skapa ”skyltfönster” mot kulturförvaltningen som behöver hitta rätt konst till våra olika projekt.

En annan fråga handlade om inventeringen av landstingets konstsamling. Där pågår ständigt arbetet och i dag kan vi kostatera att hela samlingen är inventerad men arbetet måste förstås hela tiden fortgå.

Jävsfrågor, det vill säga hur vi hanterar om t ex någon i nämnden är aktiv i en förening som söker bidrar från kulturnämnden, var en annan fråga. Det är självklart mycket viktigt att ingen politiker fattar beslut om stöd till en verksamhet som man själv står nära. Därför tar vi ofta upp detta i nämnden som helhet och i våra olika partigrupper. Titt som tätt anmäler också ledamöter jäv.

Revisorernas roll är att granska det arbete som görs i nämnderna. Kanske förknippas revision mest med ekonomiska frågor, men lika viktigit är förstås att den verksamhet som bedrivs är effektiv och håller hög kvalitet – och inte minst överensstämmer med de demokratiskt fattade besluten.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823