maj 05, 2024

Arbetsveckan inleddes med ett besök hos Rinkeby vårdcentral. Där arbetar man bland annat framgångsrikt med hälsokontroll för asylsökande.

Det har tidigare varit en utmaning att nå de asylsökande med erbjudande om hälsosamtal, ungefär varannan uteblev. Men numera lyckas man nå så gott som alla mycket beroende på att det nu finns enklare möjligheter att faktiskt veta var personerna befinner sig och därför är möjliga att bjuda in till hälsosamtal. Hälsokontrollerna är viktigt för hälsan men också för förståelsen om hur svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Det är ju viktigt att veta för att kunna söka rätt hjälp vid behov.

Verksamhetschefen Rolf Tryselius och sjuksköterskan Maria Stillerman tog emot oss och berättade om verksamheten. Utöver uppdraget som ”vanlig” vårdcentral bedriver Rinkeby vårdcentral även ett hälsofrämjande arbete genom bland annat föreläsningar, promenadgrupper, öppen mottagning vid gallerian ett par gånger om året med mera. Och så har man ett särskilt uppdrag med hälsokontroller av asylsökande.

Förutsättningarna för denna vårdcentral är något speciella. Vårdcentralen har 9-10000 listade patienter och de allra flesta har invandrarbakgrund. 30-35% av besöken kräver tolkmedverkan.

På bilderna ovan ser du mig, Rolf, Maria, min kollega Jessica Ericsson och tolken Asha (somaliska)

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821