maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Rökning stort hälsohot som kan hindras

Rökning är ett riktigt stort hälsoproblem som leder till mängder med sjukdomar, inte sällan med dödlig utgång. Flera länder har beslutat att ta krafttag för att fasa ut rökningen med visioner om ett rökfritt samhälle på sikt. Även i Sverige finns en rörelse som strävar mot att minska rökningen kraftigt. För mig är det en balansgång mellan människors egna livsstilsval och de stora hälsoriskerna som vi gemensamt behöver ta ansvar för. Min slutsats är att Sverige bör anta en vision för att fasa ut rökningen utan att förbjuda rökning. Vi kan i Stockholms läns landsting dra vårt strå till stacken.

Idag skriver jag, tillsammans med Jessica Ericsson (FP), ordförande i landstingets beredning för psykiatri och folkhälsa, i Svenska Dagbladet om att Stockholms läns landsting inte bör vänta på nationella beslut utan gå före och ansluta oss till de andra landsting och andra organisationer i Sverige som strävar mot att minska rökningen kraftigt genom initiativet Tabacco endgame.

Det är vår förhoppning att detta kan bli hela landstingets gemensamma åtagande. Att minska rökningen är bland det viktigaste vi kan göra för att minska sjukdom och bidra till bättre hälsa. Åtgärderna som landstinget kan bidra är handlar om att skapa rökfria miljöer på platser där många vistas i sitt dagliga liv, exempelvis i kollektivtrafiken. Vi ska också erbjuda gott stöd till den som vill sluta röka.

Läs mer om rökning och hälsa: Cancerfonden, Tobaksfakta.

För lite internationell utblick rekommenderas två artiklar i Economist om effektiva åtgärder och om hur rökningen ökar i fattiga länder.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821