juli 07, 2024
Europa behöver mer samarbete. För fredens skull. Ja till Europa.

Om några veckor är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val som påverkar framtiden för många miljoner européer, och inte minst oss som bor i Sverige. Jag vill uppmana alla att rösta. Och jag förordar naturligtvis någon av våra många kompetenta kandidater från Folkpartiet.

Varför bry sig? Det verkar vara en fråga som många svenskar bär på inför det stundande valet. Jo, valet handlar om värderingar. Det handlar om vilka vägval vår kontinent ska göra. Öppenhet, tolerans och framtidstro står mot mörkermännens vilja att sluta gränser och stoppa en utveckling där fler länder välkomnas till vår europeiska gemenskap. EU som ett fredsprojekt, är lätt för mig att se i dessa tider när vapenskrammel hörs i Europa. I Sverige tycks valet stå mellan Folkpartiet som tror på mer samarbete i Europa en en uppsättning partier som säger mer eller mindre nej eller nja till EU-samarbetet.

FP Södermalm ute och affischerar i EU-valrörelsen
Valrörelsen är igång på gator och torg

Att samverka och stärka de europeiska ekonomierna och vässa oss i konkurrensen med Asien känns också självklart viktigt. Där spelar handel förstås en viktig roll. För svenska företag är EU:s inre marknad avgörande. Och framgångsrika företag i Sverige är förstås en förutsättning för vårt välstånd och för att vi ska kunna ha en bra nivå på våra välfärdstjänster.

Som sjukvårdspolitiker känns det självklart att bejaka mer av samarbete i Europa. Idag har vi vårdval i EU. Ur medborgarperspektivet är det tydligt att patientrörlighetsdirektivet är bra, men det är en kompromiss som är begränsande för många. Därför måste vi skapa en modell med mindre krångel och mer verklig valfrihet för patienten. System med direktbetalning måste byggas upp, så att patienterna inte behöver ligga ute med stora summor pengar. Patienter ska inte behöva ta stora banklån för att ha råd att söka vård i ett annat land.

Jag vill stärka forskningen om och samarbetet kring sällsynta diagnoser på EU-nivå. Därför stödjer Folkpartiet en utveckling av medicinska centra för sällsynta sjukdomar runt om i Europa och självklart bör Sverige vara en aktör här. Genom att koncentrera resurserna till europeiska medicinska centra kan forskningen effektiviseras och kunskap spridas till vårdpersonal i alla EU-länder. Här finnas det en exportmarknad för tjänster. Sverige har spetskompetens inom några området i det medicinska fältet, men där den egna populationen är liten och volymerna av patienter med sällsynta diagnoser små. Sverige ska vara drivande i internationellt samarbete kring patienter med ovanliga och svåra diagnoser och där kostnader och kvalitet gör det nödvändigt att koncentrera behandling till ett fåtal ställen i världen. Genom att kunna erbjuda vård till större, internationella patientgrupper skapas också förutsättningar för att upprätthålla och utveckla kompetensen.

Här hittar du Folkpartiets EU-program.

Folkpartiets toppkandidater är: Marit Paulsen (1) Cecilia Wikström (2) och Jasenko Selimovic (3).

22220 - Marit Paulsen

1006080_10152170802107968_8197191746902443137_n

22223 - Jasenko Selimovic

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821