januari 01, 2022
Kollektivtrafik

(S) och Slussenförvirringen

Ska man skratta eller gråta? Efter år av diskussioner och debatter, utredning och förslag och sedan ännu mera debatter, utredningar och förslag har nu Socialdemokraterna kommit fram till att det som behövs just nu är: ännu fler utredningar, förslag och debatter.

Jag menar att det nu är tid för beslut. Stadens och länets politiker är skyldiga stockholmarna att ta ansvar för en hållbar lösning för Slussen. Platsen förfaller allt mer och vi vet alla att något måste göras för dagens Slussen kan inte leva vidare i evighet. Resenärer och boende i området måste få se Slussen rustas och utvecklas.

Idag har vi ett konkret förslag som jag tycker är bra, särskilt efter alla de bearbetningar som gjorts från ursprungsförslaget. Jag respekterar att inte alla tycker lika och med glädje bejakar det förslag som nu ligger. Även socialdemokraterna tyckte för ett år sedan att inriktningen var bra, vilket också var beskedet till väljarna. Nu har (S) bytt politik på ett förvirrat sätt och säger nej och stopp till den fortsatta processen är inte seriöst. Det känner jag ingen som helst respekt för. Med deras politik får vi inte bara en ytterligare förskjutning i tiden av förverkligandet av nya Slussen, de drar också igång en ny utredningsomgång som skulle kosta skattebetalarna stora summor pengar. Det är fullständigt ansvarslöst gentemot alla de människor som behöver en fungerande trafiklösning och en bra stadsmiljö i sin vardag.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1763