juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

S utredare föreslår mer privat vård!

Idag har socialdemokratierna i SLL presenterat den rapport som de beställt från tidigare statliga utredaren av effektivare vård, Göran Stiernstedt. Då var det Alliansregeringen som anlitade honom. Nu väljer S i Stockholms läns landsting att ge honom uppdraget att titta på Stockholmsvården. Spännande, tycker jag.

Förslagen är i stora delar helt i linje med vad jag och Alliansen arbetar för och de initiativ vi tagit för att utveckla primärvården. Om detta verkligen blir Socialdemokraternas politik finns goda förutsättningar för breda politiska uppgörelser. Vi får väl se!

I rapporten slås flera viktiga saker fast. Dels menar utredaren att vi i Stockholm ska hålla fast vid grunderna i Framtidens hälso- och sjukvård, FHS, det vill säga vår strategiska framtidsplan för Stockholmsvårdens utveckling. Det håller jag helt med om.

Slå fast en ”långsiktig ambition att resursförstärka primärvården” säger Stiernstedt och den uppfattningen delar jag också. Från Alliansens sida pekade vi på detta behov när vi för någon vecka sedan presenterade våra planer för att förstärka primärvården. Detta har redan påbörjats genom att 140 miljoner kronor tillförts primärvården i år.

Utredaren föreslår att vi bör slå ihop en del vårdval. Från Alliansens sida har vi pekat ut samordning av vissa vårdval, inte minst de som ligger nära primärvården som en viktig fråga och även givit hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram konkreta förslag. Däremot tycker jag inte alls att vi ska sätta stopp för nya vårdval. Tvärt om, vi behöver fullfölja arbetet att erbjuda mer vård utanför akutsjukhusen i öppenvård och då är vårdval ett bra sätt att få fler vårdgivare att erbjuda vård.

Inför nytt vårdval Seniorvård! säger Stiernstedt. Bra förslag, tycker jag. Han föreslår att vårdval Avancerad sjukvård i hemmet, primärvård/hemsjukvård, äldreomsorg och geriatrik förs samman till ett nytt vårdval. En intressant tanke, tycker jag. Att skapa ett gemensamt val av vård för äldre inom landstingets ansvar är inriktningen när vi utvecklar vårdvalet. Att inkludera kommunerna i detta tycker jag att vi ska titta närmare på. Jag vill också föra in den palliativa vården i en sådan diskussion. Innebär detta att Socialdemokraterna ställer sig bakom förslaget att skapa vårdval för äldre?

Vårdval med patientansvarig läkare, är ett utmärkt förslag som jag helt delar och även har föreslagit i Stockholm, så här blir det lätt att komma överens. De som vill ska ha rätt att välja en namngiven läkare som får ett helhetsansvar för patienten. På så sätt kan vi undvika att framförallt sköra äldre människor slussas runt i en vård utan helhetssyn.

Regelförenklingar! Ett viktigt förslag från utredaren och ett uppdrag som redan getts till våra förvaltningar. Det handlar om att lita på läkarna!

Förutom nytt vårdval för seniorer så är nog förslaget om att lägga ut ännu ett akutsjukhus på entreprenad det mest överraskande i en socialdemokratiskt beställd rapport. Med tanke på de högljudda protester som S-märkta landstingspolitiker och ministrar framfört blev jag förvånad över förslaget. Stiernstedt skriver mycket riktigt att privata Capio ”S:t Göran är ett bra exempel på effektiv verksamhet.” Han skriver också att många av förslagen i hans stora statlig utredning kring hur vård kan bedrivas effektivt är hämtade från just S:t Göran. ”Privatisering av ytterligare ett akutsjukhus har sannolikt potential att effektivisera vården i SLL”, skriver fortsätter han i sin nya rapport. Det tror jag också. Han föreslår vidare ett områdesansvar kring akutsjukhusen. Det är en intressant tanke men samtidigt måste de stora akutsjukhusen i länet finnas till för alla länets invånare som behöver akutsjukvård.

I rapporten skriver Stiernstedt att sjukhusen i Stockholm har högre produktivitet än genomsnittet i övriga Sverige åtminstone vad avser sjukhusen som drivs i bolagsform. Han beskriver också kostnaderna för vården i Stockholm. Vi satsar mycket på vården här, jämför med andra landsting. Samtidigt är vår vård förhållandevis effektiv. Kostnaderna per besök i vården är genomgående lägre än i andra delar av landet. ”Sammanfattningsvis har SLL höga sjukvårdskostnader per capita men låga kostnader per procedur”. Alltså: Vi satser mycket på vård, men får också mer vård för pengarna, alltså!

I rapporten konstateras också angående tillgänglighet till vården att ”genomgående har SLL klarat sig bättre än Region Skåne och Västra Götalandsregionen, och SLL är även bättre än riksgenomsnittet vid en sammanfattande bedömning”. Detta är, menar jag, ingen slump. Vårdvalen i Stockholm som ger många vårdgivare möjlighet att erbjuda öppenvård har gjort tillgängligheten ofantligt mycket bättre. Framförallt har vårdval i primärvården betytt mycket för tillgängligheten, vilket också bekräftas i rapporten.

Om detta blir socialdemokraternas nya politik finns det en utmärkt grund för breda politiska överenskommelser. Dock har jag hittills inte uppfattat att Socialdemokraterna står bakom varken utvecklat vårdval för äldre, ytterligare akutsjukhus på entreprenad, eller den verklighetsbeskrivning som Stiernstedt ger av en förhållandevis effektiv vård. Nu kanske de kommer på nya tankar?!

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821