september 09, 2023
Ekonomi Kollektivtrafik Sjukvård & hälsa

S, V, MP och SD tvingar fram besparingar

De rödgröna har med stöd av Sverigedemokraterna röstat för en oförändrad taxa för SL-kortet. Det innebär att de gemensamt skapat ett ekonomiska underskott om 700 miljoner kronor. De har dock inget gemensamt förslag om hur detta ska täckas. De tvingar fram besparingar som kommer att drabba såväl resenärerna i SL som patienter och personal i hälso- och sjukvården. 

Alliansens budgetförslag var ett balanserat förslag som medgav satsningar på både sjukvård, trafik och kultur. Nu rycks en viktig del av finansieringen undan. Därför lägger nu Alliansens fram ett reviderat förslag till ramar för trafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är verkligen inte lätt. Men en budget måste gå ihop på sista raden.

Det är tråkigt att Socialdemokraterna och den övriga oppositionen inte förmår ta sjukvården och trafiken på allvar. De använder landstingsfullmäktige för att bedriva en kortsiktigt populistisk linje men vet inte hur de ska ta ansvar för den situation de skapar. Genom att rycka undan 700 miljoner av kollektivtrafikens finansiering drabbas först och främst de många stockholmare som reser med SL – men oppositionens ansvarslöshet kommer tyvärr även att få konsekvenser för hälso- och sjukvården. Patienter och vårdpersonal får det tuffare nästa år på grund av det ansvarslösa beslut de rödgröna i dag har fattat med öppna ögon och med hjälp av Sverigedemokraterna.

Nytt förslag från Alliansen, framtvingat av de rödgröna tillsammans med SD:

För att få en laglig budget i balans föreslås landstingsfullmäktige besluta att ändra ramarna för nämnderna enligt följande:

  • Att tillskjuta 401 mkr i landstingsbidrag till trafiknämnden
  • Att uppdra till trafiknämnden att inarbeta besparingar på 299 mkr i slutlig budget som en följd av utebliven taxehöjning så att en ekonomi i balans uppnås
  • Att höja resultatkravet för Landstingsfastigheter Stockholm från 234,9 mkr till 334,9 mkr
  • Att höja resultatkravet för Stockholms läns sjukvårdsområde från 75,3 mkr till 100 mkr
  • Att minska landstingsbidraget till Hälso- och sjukvårdsnämnden med 64 mkr
  • Att öka finansnettot med 97 mkr

Årets resultat efter gjorda åtgärder uppgår till +1,7 mkr.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823