april 04, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Så mycket tjänar Stockholms sjuksköterskor

Folkpartiets ambition är att höja sjuksköterskornas löner. Det första steget har tagits genom lönesatsningen på specialistsjuksköterskor. Men hur mycket tjänar sjuksköterskor i Stockholm i dag?

Vårddebatten handlar mycket om behovet av sjuksköterskor – och om sjuksköterskornas löner. Folkpartiet vill höja lönerna och framför allt se en god löneutveckling där utbildning, ansvar och erfarenhet premieras. För att kunna föra en konstruktiv diskussion kring detta är det bra att veta hur löneläget ser ut idag. Enligt färsk statistik, som jag låtit landstingets personalavdelning ta fram, tjänar en grundutbildad sjuksköterska i snitt 27 972 kronor i månaden, med 32 750 kronor för tiondelen högst avlönade. För IVA-sjuksköterskor är siffrorna 32 996 respektive 37 725 kronor, och för barnmorskor 33 025 respektive 38 000 kronor.

Medellön sjuksköterskor i SLL 2013

För mig är det viktigt att det ska gå att göra karriär även som sjuksköterska. Löneläget är kanske lite annorlunda än många tror utifrån debatten, men jag tycker ändå inte att den individuella lönesättningen fått så tydligt genomslag som jag önskar. För att få fart på utvecklingen tog jag och Folkpartiet initiativ till en lönesatsning på specialistsjuksköterskor, vilken genomförs under 2014 och 2015. Denna satsning omfattar 118 miljoner i permanent ramhöjning. Från Folkpartiets sida ser vi detta som ett första steg – vi vill att satsningen ska fortsätta och fördubblas. Ansvar och kompetens ska löna sig!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823