april 04, 2024
Karolinska sjukhuset i Huddinge.
Sjukvård & hälsa

Så säkrar vi vården på akuten i Huddinge

Karolinska universitetssjukhuset och landstinget vidtar åtgärder för att få en bra situation på akutmottagningen i Huddinge. Personalsatsningar är angelägna. Nya sjukhusavtal, ny struktur för närakuter och vår primärvårdsreform är viktiga delar.

Situationen på akutmottagningen på Karolinska i Huddinge har varit besvärlig, framför allt under sommaren. Nu kommer Inspektionen för vård och omsorg, IVO med sina krav på åtgärder. Det är allvarliga brister som både IVO och andra har påtalat. Jag och hälso- och sjukvårdsnämnden förväntar oss liksom IVO en plan över åtgärder för att stärka kompetensen och bemanningen och kunna möta patientflödet. Patientsäkerheten får aldrig äventyras och alla patienter som behöver ska självklart övervakas. Landstinget kommer nu genomföra ägarsamtal med Karolinska universitetssjukhuset vilket du kan läsa mer om här.

Patienterna ska känna trygghet i att få bästa möjliga vård särskilt i akuta situationer. Det väntar jag mig att Karolinska universitetssjukhuset liksom våra andra sjukhus kan garantera. Jag vet också att Karolinska redan arbetar hårt för att öppna fler vårdplatser, hittills har 35 öppnats och 25 till väntas kunna öppnas före årsskiftet. Universitetssjukhuset arbetar inte minst med sin planering och processer, för att öppna fler vårdplatser, att bemanningen ska vara tillräcklig och att patienter inte bara ska få plats när de behöver utan också ska kunna skrivas ut från sjukhuset i tid. Läs mer om vad Karolinska nu gör här.

Patienter ska heller aldrig behöva vara för länge på sjukhus. Om personer som fått sin medicinska behandling tryggt kan få komma hem till sina hem och hemkommuner, eller till geriatriken, så skulle det innebära att platser på vårdavdelningar kan ta emot patienter som verkligen behöver akutsjukhusets vård – istället för att de blir kvar på akutmottagningarna vilket varken är bra för patienterna eller personalen.

Karolinska universitetssjukhuset bedriver liksom landstinget ett långsiktigt arbete för att både rusta och bygga ut lokaler, och ännu viktigare att stärka bemanningen inte minst med specialistutbildade sjuksköterskor. Goda arbetsvillkor, karriärvägar och kompetensutveckling är viktiga delar för att bli en långsiktigt attraktiv arbetsgivare. Den lönesatsning på specialistsjuksköterskor jag tog initiativ till som personallandstingsråd för två år sedan har gett effekt. Karolinska arbetar själva med sin kompetenstrappa. Ansvar, utbildning och utveckling i jobbet ska löna sig.

Åtgärderna som nu krävs måste ha snabb effekt men de måste också vara långsiktiga. Dit räknas också vår nya struktur för närakuter – som ska vara enhetliga över länet och ge snabb vård åt mer lindrigt akut sjuka. Likaså vill jag nämna vår stora reform av primärvården – vårdcentraler och husläkarmottagningar kan dagtid ta emot många patienter, också med brådskande besvär, men framför allt jobba mer långsiktigt och förebyggande.

Fler uppmärksammar situationen på sjukhuset: Svd, DN

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823