maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Säkra hälsoinsatserna för flyktingar

Flyktingnöden berör många av oss. Sverige och Stockholm ska stå väl rustat att möta människor på flykt. Det är fantastiskt att det folkliga engagemanget och generositeten är så stor. Vårt välfärdssamhälle med dess olika funktioner måst också förmå möta behoven. Det gäller inte minst hälso- och sjukvården.

Med fler flyktingar som behöver skydd i Sverige och i Stockholms län ökar landstingets insatser kring hälsa. Fler hälsoundersökningar ska göras. Vården för traumatiserade och tortyrskadade flyktingar ska också ses över.

Flyktingkatastrofen gör att många söker sig bort från krig och förföljelse till tryggheten i vårt land. Vårt samhälle ska stå väl rustat att möta människor i nöd och hälso- och sjukvården måste säkerställa att vårdbehoven tillgodoses. Asylsökande ska erbjudas hälsoundersökningar och det är angeläget att det kan ske skyndsamt.

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens kommande möte kommer jag att begära en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa hälsoundersökningar för asylsökanden. Frågan om förnyad upphandling av psykiatrisk specialistvård för vuxna med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman ska också behandlas på nämnden.

Människor som utsatts för tortyr och krigets fasor behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser. Idag finns hjälp att få genom bland annat Röda korsets verksamhet och Kris- och traumacentrum som arbetar på landstingets uppdrag. Vi måste förmå möta även det framtida behovet hos de som  nu kommer till Sverige.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821