september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Säkra patienters och vårdpersonals trygghet

Idag deltog jag och min Allianskollega Marie Ljungberg-Schött (M) i det runda bordssamtal som statsråden Morgan Johansson och Annika Strandhäll inbjudit till om hot och våld mot hälso- och sjukvården och dess personal, på akutsjukhus, i ambulanser och andra platser. 

På mötet deltog många fackliga representanter och även företrädare för sjukvårdshuvudmän, SKL mfl. Det fanns en samstämmig önskan om mer kraftfulla insatser från statens sida. Rättssamhället måste upprätthålla lag och ordning och skydda vårdens yrkesutövare från hot och våld.

Mitt budskap på mötet var att vården och våra medarbetare ska kunna ha fullt fokus på att hjälpa människor och rädda liv. Det är fullständigt oacceptabelt att patienter ska behöva söka skydd från gäng på sjukhus, att vårdpersonal ska hotas efter skjutningar, eller att tandvården och barnavårdscentraler i vissa områden upplevs som otrygga arbetsplatser. Polisen måste bli fler och få resurser att bekämpa brottsligheten för att värna både den akuta vården och den basala välfärden. Straffsatsen vid angrepp på vårdpersonal måste dessutom skärpas skyndsamt – de som räddar liv ska inte behöva frukta för sin egen säkerhet.

Jag vill också se bättre möjligheter att kameraövervakning där sjukhusen idag upplever att de inte får möjlighet att säkerställa att exempelvis akutmottagningarna får den övervakning som behövs.

En kort sammanfattning av vad jag menar behövs på kort sikt:

 

– Skärp straffen för våld mot tjänsteman, vilket ska inbegripa vårdpersonal. Invänta inte den utredning som regeringen själv försenat. Lägst sex månaders fängelse bör bli förslag till riksdagen snarast. (Nu öppnade justitieministern för att lägga fram förslag tidigare än planerat, vilket jag välkomnar.)

– Tillåt landstingen att på eget initiativ sätta upp övervakningskameror vid sjukhus och i ambulanser.

– Stärk polisen och rättsväsendet med erforderliga resurser. Gängbrottslighet, mord, skjutningar måste kunna bekämpas systematiskt utan att beivrandet av annan brottslighet som sexualbrott får stå tillbaka.

 

Läs gärna vad jag, Jan Björklund och Roger Haddad skrivit om detta i DN tidigare.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823