maj 05, 2024
Jämställdhet Liberalerna

Samtycke blir milstolpe för modern kvinnokamp

Under senare tid har en rad rättsfall uppmärksammats där kvinnor utsatts för sexuella övergrepp men gärningsmannen eller gärningsmännen kommit undan. Nu kanske vi äntligen kan få en skarpare lagstiftning med krav på samtycke. I så fall blir det en stor seger för den moderna kvinnokampen.

För någon vecka sedan deltog jag i en manifestation i Medborgarplatsen mot våldtäkter och övergrepp och för en skarpare lagstiftning med krav på samtycke. Vi var många – flera tusen – kvinnor och män som samlades för att visa vilken vikt vi lägger vid frågan. De senaste veckornas feminismdiskussion har satt ljuset på små stigar inom feminismen som ”hen”-debatten och den inte så vanligt efterfrågade rätten att bada topless i badhus. När de stora huvudlederna inom feministiska idéer samtidigt sätts i skuggan skapas en nidbild av den moderna kvinnokampen. Men när vi nu ser möjligheten att samla en bred politisk majoritet för att skapa kraftfulla verktyg mot sexuella övergrepp och våldtäkter rätas bilden upp. Modern kvinnokamp handlar om mänskliga rättigheter – inte minst rätten att slippa utsättas för våld.

Jag ser samtyckeslagen som en naturlig följd efter lagen om barnaga som i slutet av sjuttiotalet blev en väldigt kraftfull markering av vilka normer vi vill ska gälla i vårt samhälle. På samma sätt tror jag att en ny lagstiftning inom sexualbrottsfältet kan bli betydelsefull.

Visst finns det invändningar mot en samtyckeslag också. Hanne Kjöller skriver resonerande i DN idag om att samtyckeslagen inte skulle lösa bevisfrågan. Men för mig överväger fördelarna. Madeleine Leijonhufvud ger i sin bok Samtyckesutredningen många goda argument för en ny lagstiftning. I höstas debatterade vi frågan på Folkpartiets landsmöten och med stor enighet beslutade vi att ställa oss bakom kravet på samtyckeslagstifting. Jan Björklund lyfte bland annat fram frågan i sitt inledningstal.

Nu kan vi glädjas åt att både Socialdemokraterna och Moderaterna äntligen öppnat för att även de kommer att anslutas sig till förslag om samtycke, även om de inte är så alldeles tydliga med vad de har för målsättning. Jag hoppas att vi snart ser en enig riksdag fatta ett modigt och framåtsyftande beslut och inför ett lagstadgat krav på samtycke.

 

Fler som bloggar: Carl Kling, Filip Lindvall, Rasmus Jonlund, Anna Mårtensson

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821