juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Satsning på hälsa

Vården måste vara som starkast där hälsan är som sämst. Nu satsar vi i Region Stockholm 12 miljoner på hälsofrämjande vårdcentraler i utsatta områden.

15 vårdcentraler kommer att få ett befolkningsinriktat hälsofrämjande uppdrag. Det gäller vårdcentraler vars patienter har större förväntat vårdbehov  utifrån sina socioekonomiska förutsättningar.

Vårdcentralerna som får det nya uppdraget ligger bland annat i Södertälje, Vårberg och på Järvafältet.

Uppdraget innebär att arbeta för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan och förebygga framtida ohälsa hos personer i närområdet genom att:

  • genomföra riktade hälsofrämjande insatser.
  • öka kunskapen om fysisk och psykisk hälsa samt de påverkbara sambanden mellan hälsa och levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och hälsosam mat.
  • tidigt upptäcka riskfaktorer för ohälsa som till exempel högt blodtryck, högt blodsocker, blodfetter, nedsatt andningsfunktion och övervikt eller fetma och därefter kunna initiera tidiga insatser.
  • i insatser beakta psykisk hälsa och stärka individen, bryta isolering och skapa tillit.
  • förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård för personer som är i behov av vård, men som sällan söker sig till hälso- och sjukvården.

DN skriver om satsningen (se papperstidningen). Ur DN:

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821