september 09, 2023
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Satsningar på löner och förlossningsvården

Nu höjer vi lönerna för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Den lönesatsning som Folkpartiet drivit igenom kommer beslutas på landstingsstyrelsens möte den 4 februari.

Totalt satsar vi 118 miljoner under 2014 och 2015 för att åstadkomma ett lönelyft inom vissa definierade bristyrken på akutsjukhusen och inom förlossningsvården.

För mig som personallandstingsråd är det här en viktig satsning, där vi markerar att vi menar allvar med att det ska löna sig med vidareutbildning och att man bidrar till verksamhetens utveckling. Jag kommer inte att ge mig förrän även sjuksköterskor kan göra karriär, som märks i lönekuvertet.

Det här är också en jämställdhetssatsning. 90 procent av medarbetarna i de grupper som omfattas av satsningen är kvinnor. Jag är mycket nöjd med att vi nu tar ett steg för att bryta strukturerna att kvinnodominerade akademikeryrken släpar efter lönemässigt.

Lönesatsningen är en bit i ett omfattande program för förbättrad arbetsmiljö och utbyggd hälso- och sjukvård som landstinget bedriver. Vi renoverar och bygger ut akutsjukhusen och övriga sjukhus så att cirka 850 nya vårdplatser – huvudsakligen i enkelrum – ska stå klara 2018. Förlossningsvården, som varit aktuell i media på sistone, förstärks också vilket jag, tillsammans med företrädare för övriga Allianspartier, berättar om i SvD idag.

  • En ny förlossningsklinik, BB Sophia, öppnar i början av mars. Det medför en ökad kapacitet motsvarande 4 000 förlossningar per år och en välkommen avlastning av befintliga kliniker.
  • Ytterligare ett nytt BB planeras öppnas på S:t Görans sjukhus år 2017. Även här ska det finnas kapacitet för 4 000 förlossningar om året.
  • 20 miljoner kronor extra till förlossningsvården. Förlossningsklinikerna behöver kunna anställa ytterligare medarbetare för att avlasta personalen och förbättra arbetsmiljön. Därför höjs ersättningen i vårdvalet för förlossning.

Därutöver byggs utbildningsplatserna ut kraftigt i Stockholm. Jag har haft en bra dialog med utbildningsministern och vi har fått gehör för våra önskemål. Alliansregeringen möjliggör 240 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor på vårdutbildningarna i Stockholm och dessutom startar Sophiahemmet Högskola en ny barnmorskeutbildning i höst.

Stockholmsregionens starka tillväxt – 40 000 nya invånare varje år – har medfört att hälso- och sjukvården har ett stort utbyggnadsbehov. De omfattande satsningar som nu görs, både i form av höjda löner, nya vårdplatser och fler utbildningsplatser, är viktiga satsningar för framtiden. Stockholms läns landsting ska vara en arbetsgivare med bra arbetsmiljöer och där utbildning lönar sig. Och vi ska erbjuda stockholmarna en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823