oktober 10, 2023

Hemarbetet fortsätter även på det nya året. Och det finns förstås mycket att ta tag i. Jag känner mig hoppfull i starten av det nya året. Vaccinet mot covid-19 är här och jag hoppas vi anar ljuset i tunneln. Men det finns förstås andra hälsoproblem också som måste bekämpas.

Coronoandemin får allvarliga effekter för hälsan, inte bara för dem som drabbats av sjukdomen. Mammografi och annan cancerscreening ställdes in under några veckor i våras, och det var även många som inte ville komma på screening när den startade igen förmodligen av rädsla för smittspridningen. Men nu är deltagandet i mammografi tillbaka på tidigare nivå, drygt 70 procent. Det är dock alldeles för lågt, tycker jag. Jag föreslår därför nya åtgärder för att fler ska delta i såväl mammografi och gyncancerscreening.

Jag vill att regionens egna anställda ska få gå på screening på arbetstid. 35.000 kvinnor över 23 år arbetar i regionen och skulle beröras. Screening borde ses som friskvård, så anställda kan använda sina friskvårdstimmar för att gå på t ex mammografi. Jag hoppas få med mig majoriteten i Region Stockholm på förslaget.

Screening för att upptäcka cancer är en av de mest effektiva hälsoinsatserna som finns. Därför har vi gjort all screening kostnadsfri för den enskilde – men vi behöver göra mycket mer. Att 3 av 10 kvinnor avstår från sin mammografi är ett stort problem.

Regionen arbetar med flera åtgärder för att fler ska utnyttja erbjudanden om screening, t ex hälsokommunikatörer med flera olika språk, hemtestning, erbjudande om lungcancerscreening för kvinnor, m m. (Se mer nedan).

I t ex mammografi undersöks alla kvinnor i ett visst åldersspann, 40-74 år, och med en viss fast intervall mellan undersökningarna, lika för alla. Men risken för att utveckla bröstcancer är individuell och dagens åldersgränser är en slags åldersdiskriminering. Genom att utgå från olika riskfaktorer kan vi individanpassa screeningen i framtiden – då kommer vissa få börja på mammografi kanske redan i 20-årsåldern, och få gå mycket tätare än var 18:e månad. Och man kunde få fortsätta gå på mammografi även efter 74 år.

Regionens åtgärder för att öka deltagande i screening:

Hälsokommunikatörer arbetar på fem språk (arabiska, somaliska, tigrinja, dari/persiska, lätt svenska och engelska) för att nå ut med information om hälsa och vård, bl a för att uppmuntra deltagande i screening.

Hemtestning för cellprovtagning mot gyncancer erbjuds sedan 2019.

Lungcancerscreening (datortomografi) erbjuds som testverksamhet till kvinnor som går på mammografi.

All screening i Region Stockholm är avgiftsfri. Befintliga screeningprogram gäller bröstcancer (mammografi), gynekologisk cancer (livmoderhalscancer etc), tjock- och ändtarmscancer (där Stockholms program var först i landet och utgör förebild), samt pulsåderbråck i buken (bukaortaaneurysm).

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823