maj 05, 2024
Sjukvård. Stetoskop.
Sjukvård & hälsa

SDs patientgranskning djupt oetisk

Alla patienter ska få vård efter behov.  Om sverigedemokratiska partimedlemmar som arbetar i vården ägnar sig åt att registrera etniskt ursprung på patienter är det djupt oetiskt. Alla ska känna sig trygga med att vård ges efter behov.

Det är häpnadsväckande att läsa uttalanden från SD:s gruppledare i landstinget, Dan Kareliusson i DN. SD påstår – helt grundlöst – att invandrare och asylsökande ”har för vana att uppsöka akutsjukhusen för alla krämpor” och att de ligger bakom det höga trycket på akutsjukhusen i Stockholm. Det finns inga som helst belägg för sådana påståenden. Sjukhusen registrerar naturligtvis inga patienter utifrån etnisk bakgrund eller ursprung, men t ex andelen akutbesök som kräver tolk ger en indikation – som är mycket låg (under 1 procent).

Ännu värre är den motivering som Kareliusson ger till sitt grundlösa påstående: Att partimedlemmar och sympatisörer ägnar sig åt att övervaka och notera vilka patienter som söker till akuten – och vilka de bedömer vara invandrare. Ett sådant agerande är djupt oetiskt. Och sådana uppgifter är naturligtvis helt subjektiva och opålitliga – men framför allt: Om en sådan ”registrering” förekommer är den felaktig på så många olika sätt. Det strider mot sjukvårdens hela etik om likabehandling och hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov, som alla medarbetare måste följa. Det är sannolik dessutom olagligt, då det inte är tillåtet för medarbetare att upprätta register i vården. Det för tankarna till det mycket kontroversiella och felaktiga ”rom-registret” som uppdagades inom polisen för några år sedan. Jag vill inte tro att några av landstingets medarbetare lånar sig till sådant, men om någon eller några gör så måste det få konsekvenser.

Alla patienter ska få vård efter behov. Vi har problem med en ojämlik hälsa och vård – och det är bland annat personer med utländsk bakgrund som drabbas av det. Problemet som vi jobbar med är att en del människor med utländsk bakgrund inte söker sig till vården tillräckligt tidigt och tillräckligt ofta. Utmaningen är att nå ut till alla invånare i länet med t ex hälsofrämjande, förebyggande insatser men också rena sjukvårdsinsatser.

Utmaningarna för våra akutsjukhus, för medarbetarna och patienterna där förvärras nu tyvärr av SD:s unkna rasism.

Jag har därför uppdragit åt landstingets tjänstemannaledning att säkerställa hos sjukhusledningarna att någon etnisk granskning och registrering av patienterna inte förekommer.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821