maj 05, 2024
Anna Nergårdh, Anna Starbrink och Soki Choi
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Seminarium om förändringsarbete i vården

Intressanta inspel från forskarvärlden lade grunden för en givande diskussion om förbättringsarbete inom sjukvården på dagens styrelseseminarium.

”Förbättringsarbete i förändringstider” var temat för det seminarium som produktionsutskottet idag anordnade för styrelserna i landstingets sjukvårdsverksamheter. Två mycket namnkunniga forskare var inbjudna för att ge sin syn på utmaningen i att leda en så komplex verksamhet som sjukvården är. Moderator var landstingets chefläkare Anna Nergårdh.

Mats Brommels, som är professor vid Medical Management Centre på Karolinska Institutet, konstaterade att sjukvården är ”ett svårskött pastorat”. Tydligt ansvarsutkrävande, klara strategiska riktlinjer och välfungerande, standardiserade processer på operativ nivå var sådant som Brommels lyfte som viktigt ur lednings- och ägarstyrningsperspektiv.

Därefter fick seminariedeltagarna lyfta blicken, när Soki Choi, med. dr och tidigare rådgivare inom landstinget, berättade om globala utmaningar. I Kina kommer det inom några år att finnas 100 miljoner människor med demenssjukdomar. Där diskuterar man inte ens att bygga vårdplatser till dessa patienter – i stället väljer man att hoppa över detta steg och satsar i stället direkt på att utveckla hemsjukvården. Vilka sådana ”grodhopp” kommer den svenska sjukvården att göra?

Soki Choi hade också med sig en del budskap från en stor internationell sjukvårdskonferens i London i veckan. På den konferensen betonades vikten av transparens och bättre uppföljning, aktiva patienter och bra medierelationer samt att patienterna i allt ökande grad är välinformerade och förväntar sig att vara med i besluten kring sin behandling.

Jag deltog i det efterföljande panelsamtalet, och tog bland annat upp tråden om medierelationer. Det händer så mycket fantastiska saker i vården, och jag vill att sjukhusen ska bli ännu mer aktiva för att det ska spridas i media. Och jag uppmanade fler att delta i sjukvårdsdebatten. Det behövs fler perspektiv i diskussionerna. Jag lyfte också fram kompetensförsörjning som en nyckelfråga och vikten av att verkligen jobba med kompetensmixen så att resurserna används på bästa sätt. Samtalet handlade också om ledarskapet i vården – är det bra att en duktig kirurg blir chef i stället för att operera patienter? – samt hur vi ska bli bättre på att ta vara på innovationskraften bland medarbetarna. Det finns en hel del verkliga och inbillade begränsningar som sätter upp hinder. Kanske kan fler s.k. intraprenader vara en modell? föreslog Karolinskas styrelseordförande.

Seminariet väckte många tankar och idéer – en del av dem hoppas jag kunna omvandla till politiska förslag framöver. Sjukvården i Stockholm står inför stora förändringar, det skapar stora förbättringsmöjligheter som det gäller att ta vara på!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821