juli 07, 2024

Som ordförande i produktionsutskottet är jag också ordförande för det politiska organ i landstinget som ansvarar för ägarstyrningen av våra olika bolag och förvaltningar. Jag har regelbundna enskilda möten med verksamhetsledningarna, men ibland är det bra att samla alla styrelseledamöter och vd:ar för att gå igenom gemensamma frågeställningar.

Styrelseledamöter och vd:ar samlade i landstingssalen.

På förmiddagen igår hade jag därför kallat till styrelseseminarium med framtidens hälso- och sjukvård som tema. Landstingsfullmäktige antog i somras en plan för framtidens sjukvård som kommer innebära en del förändringar i Stockholms sjukvårdsstruktur. Ett exempel på det är Nya Karolinska i Solna, som kommer att få en tydligare fokusering på den mest avancerade sjukvården, medan annan vård kommer att bedrivas på de andra sjukhusen, närsjukhusen och i särskilda specialistcentra.

Toivo Heinsoo, jag och Henrik Gaunitz svarar på frågor om framtidens sjukvård.

Verksamhetsledningarna är naturligtvis nyckelpersoner för att framtidsplanen ska bli verklighet, och min ambition med dagens seminarium var att tydliggöra den utstakade färdriktningen. Förutom information om innehållet i framtidsplanen ägnades seminariet åt dialog och frågestund där landstingsdirektör Toivo Heinsoo, projektledaren för framtidsplanen Henrik Gaunitz och jag efter bästa förmåga besvarade frågor från deltagarna. Allt kunde vi nog inte reda ut – framtidsplanen är ett omfattande pussel och en hel del bitar återstår att läggas. Men jag hoppas att dagens seminarium var ett bra avstamp i vårt gemensamma arbete för att förverkliga planen för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821