juli 07, 2024
Noter.
Kultur Sjukvård & hälsa

Seniorkultur med lust och glädje

I vecka fick Kulturnämnden ta del av rapporten Seniorkultur i Stockholms län. Det är en rapport om det stora projekt för att utveckla kulturverksamheter speciellt tänkta för äldre personer i äldreomsorgen. Jag har följt projektet och är stolt över allt det fina som skapats och som på olika sätt möter de äldres behov och ger delaktighet.

Jag skriver i förordet till rapporten att kultur i vården är en av våra allra viktigaste kulturverksamheter. Det är sant! Med kulturens och konstens hjälp kan man, i alla fall för en stund, få vara den hela människa man är. Inte bara en patient. Kulturen bidrar till att göra tiden i sjukvården eller äldreomsorgen värdig och skapar upplevelser av välbefinnande även när man är sjuk. Möjligheten att läsa en bok, lyssna på musik, följa en tv-serie eller få få vara delaktig i något kulturprogram betyder mycket för många av oss. Det behovet upphör inte för att man bli gammal eller sjuk.

Om du vill se vilka nya program som erbjuds äldreomsorgen kan du följa länken till aktivitetsprogram för äldre.

Slutrapport, men inte slut på kulturen. Det blir mer kultur i vården framöver.
Slutrapport, men inte slut på kulturen. Det blir mer kultur i vården framöver.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821