december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Sexuella trakasserier oacceptabelt i vården

Oönskade händer på kroppen, kommentarer, och rena övergrepp: Berättelserna som når oss från vården under den ständigt växande #metoo-rörelsen är förfärliga. Ingen hade förstås trott att vården skulle vara undantagen sexuella trakasserier, men som i andra miljöer som har hamnat i fokus är det nog många som med mig reagerar med ilska, sorg och besvikelse. Omfattningen och arten av övergreppen – det är något man inte har velat tro är sant.

Sexuella trakasserier är oacceptabla i vården, liksom i andra delar av samhället. Övergrepp och trakasserier inom vården har flera aspekter som gör dem änmer allvarliga. Patienter som utsätts för övergrepp befinner sig i en särskild utsatt position, en beroendeställning av vårdpersonal. Och om vårdpersonal trakasseras är det inte bara ett övergrepp mot den som direkt utsätts – i förlängningen kan det innebära en risk för patienters säkerhet. En del av berättelserna från läkare som vi tagit del av nu, vittnar om hur förövare helt nonchalant utsätter både kollegor och patienter för oacceptabla situationer.

En nolltolerans mot sexuella trakasserier i vården är en fråga om både arbetsmiljö och vårdkvalitet, om integritet och patientsäkerhet. Nu krävs – som på andra håll i samhället – skarpa reaktioner. #Metoo är en väckarklocka. Redan tidigare har vi och verksamheterna i vården börjat se vad man mer kan och behöver göra. Hur ska rutinerna förstärkas? Hur ska man säkerställa att alla vet, glasklart och utan tvekan, vad som gäller? Och hur ser vi till att alla har någonstans att vända sig, om de blir utsatta?

Mina förväntningar och krav på vårdgivarna i Stockholms län är tydliga. Jag förväntar mig att alla ser över och uppdaterar rutiner och riktlinjer. Jag förväntar mig att alla fall och misstankar utreds ordentligt, att inget slätas över eller sopas under mattan. Och jag förväntar mig att alla vårdgivare har instanser dit medarbetare kan vända sig och slå larm. Jag kommer att ta initiativ till dialog med vårdens aktörer om hur vi kan använda kraften i #metoo för att säkerställa medarbetare och patienter  inte ska behöva känna sig utsatta.

 

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823