september 09, 2023

Det ska vara rent och snyggt på våra sjukhus. Det handlar dels om hygien och patientsäkerhet, men också om trivsel och att sjukvården ska kännas förtroendeingivande för patienterna.

Dagens Nyheter har gjort en granskning som pekar på att städningen inte är tillräckligt bra på ett antal sjukhus runt om i landet. Detta gäller också sjukhus inom Stockholms län. Jag blev nyligen intervjuad av TV4 Stockholm om detta, och förklarade då att detta förstås inte är acceptabelt. Varje sjukhus måste leva upp till de nationella riktlinjer som finns och ha ordentliga städrutiner. Patientsäkerheten får man inte tumma på.

TV4 Stockholm intervjuar Anna Starbrink
TV4 intervjuar mig om sjukhusstädning

Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus är två sjukhus i Stockholm som håller bra nivå på städningen enligt DN:s granskning. För övriga sjukhus är bilden inte lika tydlig. Där behöver man se över sina rutiner och på sina håll höja städnivån. Man kan säkert inspireras av andra servicesektorer där städning av exempelvis kundtoaletter prioriteras. Det är både en fråga om patientsäkerhet och om hur patienterna uppfattar vårdmiljöerna.

Jag träffar regelbundet sjukhusets ledningar och lyfter då alltid frågan om vårdhygien och patientsäkerhet som en mycket betydelsefull fråga. En väl fungerande städning är naturligtvis en central del av detta. Det finns också ett städnätverk inom landstinget för utbyte av erfarenheter på tjänstemannanivå. Jag begär redogörelser från sjukhusen angående hur städningen fungerar på sjukhusen och kommer naturligtvis inte att släppa taget om denna fråga. Städningen är en viktig del av vårduppdraget och smuts och snusk ska ingen patient behöva acceptera.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823