mars 03, 2024
Sjukvård & hälsa

Sjukhusen arbetar mot undernäring

När 4 av 10 patienter som läggs in på sjukhus är i riskzonen för undernäring är det hög tid att agera. Ingen ska behöva svälta i vården och omsorgen!

Många patienter på sjukhus och boende i äldreomsorgen lider av eller riskerar undernäring. Av de patienter som läggs in på Karolinska bedöms 4 av 10 vara i riskzonen för undernäring. Vi i Folkpartiet har presenterat ett program för att vården och omsorgen bättre ska motverka undernäring.

Första steget är att upptäcka hur många och vilka patienter som är i riskzonen för undernäring. I en artikel i Svenska Dagbladet beskrivs Karolinska sjukhusets arbete med att ta reda på vilka patienter som är drabbade. Det är utmärkt men vårdfn som helhet måste bli ännu bättre på detta. Att förbättra sjukhusmaten är ett sätt att få upp aptiten hos många patienter, och därmed öka chansen att de får i sig ordentligt med mat när de ligger på sjukhus. Men ofta börjar ju nutritionsproblemen redan tidigare, och därför är det också viktigt att samarbeta med kommunerna för att förbättra maten på äldreboenden och liknande.

i ett tidigare blogginlägg berättar jag mer om mina och FPs tankar för att motverka undernäring bland äldre. Självklart ska vi inte acceptera att gamla människor svälter i vård och omsorg!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823