december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Sjukhusen ska tryggas från våld och hot

Under sommaren har vi sett flera exempel där sjukhuspersonal utsattas för hit och trakasserier. Det är oacceptabelt.

Sjukhus är platser där man räddar liv och vårdar människor. De får aldrig bli brottsplatser för kriminella gäng.

Tillsammans med Jan Björklund och riksdagsledamot Roger Haddad (L) skriver jag i DN om vad som måste göras för att skydda sjukhusen och medarbetarna. Rättssamhället måste ges resurser och förutsättningar att freda sjukhusen från våldsverkare. Polisen behöver mer resurser och högre status för stt kunna locka fler medarbetare och våld mot vårdens medarbetare måste straffas hårdare, minst sex månaders fängelse, föreslår vi.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823