juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Sjukhusen skärper städkraven

Sjukhusen måste ha ordentliga rutiner för städningen, det underströk jag i gårdagens intervju med TV4 Stockholm. Om bensinmackar och McDonalds klarar av att hålla rent på toaletterna ska såklart sjukvården också klara det.

Idag publicerar DN siffror från en nationell enkät, där patienter bl.a. fått svara på frågor om vad man tycker om städningen. DN slår samman de patienter som ”delvis” anser att sjukhusavdelningen var tillräckligt ren och de patienter som svarade ”nej” på frågan, och drar därifrån slutsatsen att ”var femte patient” är missnöjd. Jag tycker det ger en lite missvisande bild. Så här ser enkätresultaten ut, om man redovisar varje svarsalternativ (”ja, helt och hållet”, ”delvis”, ”nej”) för sig.

Patienters svar på frågan "Anser du att avdelningen var tillräckligt ren?" (Nationella patientenkäten 2012)
Patienters svar på frågan ”Anser du att avdelningen var tillräckligt ren?” (Nationella patientenkäten 2012)

Det är bra att DN sätter fokus på städningen. Även utan att förenkla statistiken kan man konstatera att bättring behövs. När jag träffar sjukhusens ledningar uppfattar jag att man är medvetna om detta. Jag kommer förstås att följa upp denna fråga i kommande ägardialoger, och har även gett landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Stockholm ska ha en sjukvård i världsklass, men då måste våra höga ambitioner genomsyra allt – från kirurgernas skicklighet till att det är rent i hörnen.

Läs även: Nytt städbolag för rent sjukhus

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821