april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Sjukvård i hemmet utvecklas. Stärkt samarbete mellan landsting och kommuner

Ett av samhällets viktigaste uppdrag är att säkerställa en god vård och omsorg för de äldsta och de sköraste människorna. Fungerande äldreomsorg och sjukvård och i högsta grad välfärdens kärna.

Kan vi gemensamt i hela länet ta gemensamma tag för att förstärka och förbättra vården och omsorgen så bör vi verkligen ta den chansen. Därför har landstingsfullmäktige nyss beslutat att utreda möjligheterna att kommunaliserade hemsjukvården. Dagens inriktningsbeslut blir ett viktigt avstamp. Vi ska nu tillsammans med länets 26 kommuner utforska förutsättningarna att utveckla hemsjukvården.

För några år sedan var frågan uppe efter ett stort och gediget utredningsarbete. Men då stod inte kommunerna eniga så hela frågan föll när en kommun valde att säga nej till hemsjukvård i kommunal regi utifrån de förutsättningar som då fanns. Idag säger länets kommuner samfällt att de vill genomföra förändringen och de har samlats kring detta i KLS. Det gläder mig. Då kan vi ta ett nytt tag i frågan.

Utgångspunkten ska var att skapa den bästa strukturen kring äldre och andra med behov av sjukvård i hemmet, att skapa ett fungerande vård- och omsorgsnätverk kring patienten och att säkerställa att hon eller han får stort inflytande över sin vardag och sin vård.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823