oktober 10, 2023
Skärgårdsbåt
Kollektivtrafik

Skärgårdsstaden Stockholm

Skärgårdsbåtarna är en del av Stockholm. De är viktiga inslag i vår stad både som ett påtagligt och högst levande stadsmiljöinslag. Och nödvändiga för att erbjuda ett välfungerande transportsätt till alla som ska resa mellan hvuudstadens centrum och vår vackra skärgård. Självklart? Knappast!

För en tid sedan fick vi i FP klart för oss att det finns planer på att flytta skärgårdstrafiken från Strömkajen till Vaxholm och Stavsnäs. Därifrån skulle expressbussar föra resenärerna vidare in mot staden. Mina trafikpolitiska kollegor i FP och vår gruppledare Birgitta Rydberg reagerade kraftigt mot detta. De kräver förstås att planerna kastas i papperskorgen. Detta skedde genom ett öppet brev.

Västan – ett av Waxholmsbolagets historiska fartyg.

Dessutom finns planer på att ångbåtarna inte längre ska gå i linjetrafik utan mer ses som trevliga kulturinslag. Det vore verkligen inte att värna kulturarvet – tvärt om! Våra fantastiska ångbåtar ska finnas tillgängliga för alla och brukas som ett viktigt inslag i skärgårdsmiljön – och inte minst i skärgårdsstaden Stockholm.

Läs mer här: DN

Flera som bloggar: Lotta Edholm, Christoffer Fagerberg, Birgitta Rydberg

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823