juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Skuldbelägg aldrig offret

Idag har vi alla kunnat ta del av nyheten att en undersökning visar att en tredjedel av personalen vid akutmottaningen på Södersjuhuset anser att offret har sig själv att skylla, när en kvinna blir misshandlad. Jag har svårt att tro att sådana värderingar har så starkt fäste på Södersjukhusets akutmottagning. Om uppgifterna stämmer är det alarmerande.

Jag menar att det är helt avgörande att kvinnor som utsatts för misshandel känner förtroende och stöd när de vänder sig till vården. Kunskapen om våld i nära relationer måste bli bättre i landstinget och för att vässa arbetet startar nu, på initiativ från min landstingsrådskollega Birgitta Rydberg (FP), ett Kunskapscentrum för våld i nära relationer. Syftet är att skapa en permanent organisation med uppgift att stödja arbetet med våld i nära relationer. Arbetet mot våld mot kvinnor kommer förstås vara en viktig del av kunskapscentrets uppdrag, men våld i nära relationer omfattar även t.ex. samkönade relationer, eller vuxna barn och åldriga föräldrar. Hälso- och sjukvårdens ansvar är att upptäcka, behandla, dokumentera, hänvisa och förebygga våldet och dess konsekvenser.

FN:s deklaration från 1993 om av avskaffande av våld mot kvinnor säger föjande: ”Våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män, vilka har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvinnor och förhindrat kvinnors fulla möjligheter till framsteg samt att våld mot kvinnor är en av de avgörande sociala mekanismer genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män.” Det är tänkvärda ord att reflektera över.

Jag vill också nämna att vi inom Stockholms läns landsting har beslutat om ett handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Det kan vara värt att påminna om det. Där konstateras bland annat:

”Vården har en unik möjlighet att komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor någon eller flera gånger under deras liv. Ett bra möte kan sätta igång en upprättelse-, förändrings- och läkningsprocess. Ett dåligt möte med vården kan leda till att kvinnan står inför en större risk för våld i och med att hennes tillit och benägenhet att söka hjälp minskar, och att risken ökar att hon återvänder/skickas tillbaka till ett våldsamt hem.”

Det behövs nu alldeles uppenbart ett fördjupat offentligt samtal om värderingar kring mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer i vidare bemärkelse. Om bilden av attityderna vid Södersjukhusets akutmottagning stämmer, utgår jag från att det speglar ett ännu vidare problem. Då är det förmodligen en spridd uppfattning i stora delar av samhället att det är kvinnans fel om hon blir slagen. Det är skrämmande.

Sveriges Radio, DN, SvD

Uppdatering: Södersjukhuset kommenterar studien på sin hemsida.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821