september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Snabb akutvård räddar liv

Äntligen riktigt skön sommarvärme. Jag är på Gotland och myser i solen. Inte gör det nåt att jag har rätt mycket jobb att göra när det kan ske från en skuggig balkong med utsikt över havet. Jag är förstås här för att vara med på Almedalsveckan och delta i några seminarier och andra arrangemang.

Det första seminariet har jag redan klarat av. Det var Danderyds sjukhus och Samariten Ambulans AB som arrangerade ett lunchseminarium om hur sjukvården kan förbättras för svårt sjuka patienter om ambulansen kör dem direkt till rätt vårdavdelning istället för som tidigare till akuten. Läs vad Dagens Medicin skriver om detta.

Vi fick höra om tre olika projekt där tre svårt sjuka patientgrupper numera får möjlighet till snabbare vård. Det gäller strokedrabbade, som numera kan komma direkt till röntgen för att utröna om det är propp eller blödning i hjärnan som drabbat dem. Det avgör vilken behandling som ska sättas in. Att det går undan vid diagnostisering är helt centralt eftersom hjärnan skadas alltmer ju längre tid det tar innan behandlingen är igång. 2 miljoner hjärnceller dör varje minut för den som drabbas av stroke. Projektet heter BRAIN.

Nästa exempel handlade om personer – ofta äldre kvinnor – som drabbas av höftfrakturer. De prioriteras inte alltid högst när de kommer till vanliga akuten, men de behöver verkligen snabbt få komma till operation för att få goda möjligheter att återhämta sig. Det är förstås mycket ansträngande att ligga på akuten med bruten höftled och vänta. Med ”höftspårets vårdkedja” får de direkt komma till röntgen och operationen kan vara igång snabbt.

Det tredje området handlar om hjärtat. Med Ambulansmodellen för hjärtsjuka tar man redan i ambulansen EKG och skickar det elektroniskt till sjukhuset där en stor aktivitet sätter igång. Hjärtläkare bedömer vart patienten bäst körs – direkt till ballongsprängning på kateteriseringslabbet (ett nytt fint ord som jag lärt mig idag), till hjärtavdelning eller akutmottagning. Om det bedöms att patienten har akut hjärtinfarkt sätter man igång behandlingen redan i bilen med blodförtunnande och smärtlindrande läkemedel och syrgas.

Nationella riktlinjerna säger att man ska vara under behandling på 90 minuter om man fått hjärtinfarkt. På Danderyds sjukhus – och med hjälp av ambulansens personal – är snittiden bara 45 minuter. Det spara mycket lidande!

Jag var med i en panel som diskuterade hur direktintag från ambulans till vårdavdelning kan utvecklas i framtiden. Jag är övertygad om att vi kommer att få se mer av liknande smarta projekt där man ser till att patienterna kommer under adekvat vård snarast möjligt. Men vi behöver också få en ordning där dessa goda exempel får spridning till andra sjukhus och man kan lära av varandra. Inom geriatriska (äldre) specialistvården har man kommit långt och kör ofta patienterna direkt till geriatriken och alla geriatriska enheter är involverade i detta arbete. Läs mer om seminariet och Ambulansmodellen här.

I väntan på att seminariet ska börja i soliga Visby

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823