juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Södersjukhuset serverar mat med ett leende

En viktig del av Södersjukhusets stora satsning på patientmaten är bemötandet vid måltiden. Bemötandet har stor betydelse för patientens måltidsupplevelse.

Som en del i satsningen på att lyfta patientmaten arbetar Södersjukhuset nu med bemötandefrågorna. Sjukhuset samarbetar med kocken Markus Aujalay, som driver restaurang och vet att måltidsupplevelsen inte bara handlar om hur maten smakar, utan också om vilket bemötande man får som gäst. Det kan till exempel handla om att man får välja mat från en meny och att maten serveras på ett trevligt sätt. ”Ett leende kan verkligen förändra någons dag”, säger Markus Aujalay i detta filmklipp, där han berättar om sina idéer för framtidens patientmåltider på Södersjukhuset.

Bemötande och miljö är exempel på frågor som tagits upp i den måltidsutredning som genomförts i landstinget. Professor Inga-Britt Gustafsson vid Örebro universitet har tagit fram en modell som heter Måltidens fem aspekter (FAMM) där maten, mötet och rummet är de komponenter som tillsammans skapar måltidsmiljön. Det är glädjande att Södersjukhuset i sitt måltidsarbete tagit till sig detta och inte bara fokuserar på maten utan också på bemötandefrågor.

För att illustrera detta kan jag nämna att i en patientenkät som landstinget gjort så svarade bara 38 procent att de tyckte att maten ”luktar gott”. Om patienten fick möjlighet att välja tillbehör, t.ex. grönsallad eller bröd, svarade hela 73 procent att maten luktar gott – trots att det var samma mat. Det säger något om hur viktigt bemötandet är för måltidsupplevelsen!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821