december 12, 2022
Sjukvård & hälsa

Södertälje sjukhus invigt!

Södertälje sjukhus har genomgått en omfattande ut- och ombyggnation. Nu har ännu en milstolpe nåtts när den totalrenoverade vårdbyggnaden äntligen är klar. Det firade sjukhuset med en invigningsceremoni. Det kändes hedrande att få medverka. Bandet klipptes av några av sjukhusets medarbetare som arbetar intensivt med att ta de nya lokalerna i bruk.

De ljusa, trivsamma enkelrummen på sjukhuset blir ett lyft för patienterna.

Jag höll ett tal där jag betonade sjukhusets viktiga roll i Stockholmsregionens sjukvård och de goda vårdmiljöernas betydelse.

Ett sjukhus är en viktig plats för livets stora skeenden. Glädje och sorg. Liv och död. Och Södertälje sjukhus är en viktig del av länets vårdutbud. Med sin strategiska placering i syd utgör sjukhuset en trygghet för invånarna här och en punkt där utveckling av vård drivs framåt. För ett par år sedan invigdes den nya akutmottagningen, förlossningen och operationssalar. När den nya vårdbyggnaden med 120 moderna vårdplatser successivt tas i bruk, markerar det ytterligare ett viktigt steg i sjukhusets utveckling. En ny era i sjukhuset tar sin början. Utveckling manifesteras förstås inte bara i byggnader utan i ännu högre grad i hög kompetens nya arbetssätt, digitala möjligheter, och mycket annat.

Sjukhuset är som sagt inte bara väggar, tak och yta. Det är framförallt den samlade kompetensen som gör sjukhuset. Sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och många andra. Det som är välfärdens kärna. De som gör vården möjlig. Varje dag möter de patienter och skapar de största värden – Hälsa. Bot, Lindring. Värdighet. Jag är stolt över den vård som skapas här, över den utveckling som sker, och över den omvårdnad som patienterna får.

I ett samspel med länets hela vårdutbud utvecklas hälso- och sjukvården för invånarna och vi rustar oss för att möta framtidens krav. Att få hjälp på rätt nivå är en kvalitetsfråga för patienten och en resursfråga för vårt samhälle. Därför arbetar vi i Region Stockholm tillsammans med många olika aktörer för att skapa en vårdstruktur som ska säkra en tillgänglig vård av hög kvalitet för den växande befolkningen i länet.

Alla delar behövs – från en väl utbyggd primärvård som hjälper oss patienter i vardagen, till specialiserad vård för olika sjukdomar och tillstånd, till akutsjukvård som här på Södertälje sjukhus. Men förändringen möjliggör en bättre hälso- och sjukvård nu och i framtiden.

Vi är lika delar stolt och tacksamhet över den vård som skapas här i Södertälje och följer med intresse den fortsatta utvecklingen.

Ett varmt tack till alla er som på många olika sätt bidragit till att vårt nya sjukhus. Tack!

Tillsammans med sjukhusdirektör Christophe Pedroletti och fastighetsregionrådet Charlotte Broberg gläds jag åt de fina vårdmiljöerna.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823