oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Sollentuna sjukhus fördubblar vårdplatserna

Sollentuna sjukhus har blivit en viktig plats för vård av äldre sedan en stor ombyggnation genomförts. Nu utökas vårdplatserna än mer till 60 platser, det är en fördubbling av antalet platser som sker under maj månad. Det långsiktiga målet är en ännu större utökning till totalt 150 vårdplatser.

Jag och min kollega Anna-Lena Johansson (L) som är både kommunalråd i Sollentuna och ledamot i regionfullmäktige är väldigt angelägna om en fortsatt utveckling av äldrevården vid sjukhuset, och förstås glada att den kommit såhär långt.

Den specialiserade äldresjukvården har uträttat stordåd under pandemin, och ska växa för att möta ökade vårdbehov i framtiden. I Sollentunas nya fina vårdmiljöer kommer ännu fler årsrika patienter kunna få en trygg och god vård, av kompetent personal som är proffs på just äldres och åldrandets sjukdomar.

Anna-Lena Johansson (L), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden berättar att Sollentuna sjukhus är viktigt för Sollentunaborna men också för hela regionen. Geriatriken samarbetar nära med den kommunala äldreomsorgen och vi ser stora möjligheter att utveckla vården med kvalitet och trygghet.

Att fortsätta utveckla äldrevården i hela regionen är en viktig uppgift för oss i regionen. Och tillsammans med kommunerna dom ansvarar för äldreomsorgen vill jag att ett starkt nät av vård- och omsorgsinsatser vävs för de årsrika människor som lever i vår region.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823