maj 05, 2024
Stockholm behöver mer spårtrafik
Kollektivtrafik

Spårlösning behövs till Hagastaden

Det behövs mer spårbunden kollektivtrafik i Stockholms län. Folkpartiet accepterar en tunnelbana till Hagastaden. Därmed finns förutsättningar för en långsiktig, bred majoritet bakom ett sådant beslut. Men det behövs mer än så, exempelvis en t-bana till Täby och en spårvagnslösning där 4:ans buss idag går.

Inom Folkpartiet har vi länge varit öppna för ett spårvägsalternativ från Odenplan till Hagastaden och Nya Karolinska sjukhuset. Spårtrafik ovan jord är tryggt, kapacitetsstarkt och inte lika dyrt som tunnelbana. Samtidigt har förstås även tunnelbanan sina fördelar, inte minst vad gäller kapaciteten.

För att nå en så bred och demokratiskt förankrad uppgörelse som möjligt har nu partiet internt enats om att acceptera en tunnelbana till Hagastaden. Om regeringens förhandlingsperson skulle föreslå en sådan lösning kommer vi alltså att ställa oss bakom den.

För Folkpartiets del är det dock viktigt att en tunnelbana till Hagastaden inte dras i form av en avgrening av en grön linje. Det skulle innebära väsentligt försämrad kapacitet västerut. En tunnelbana till Hagastaden måste därför bli en egen bana, som inte stjäl kapacitet från befintligt tunnelbanenät.

Vi menar också att det krävs fler satsningar på kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Tunnelbana till Nacka bör förstås byggas så fort som möjligt, liksom en förlängning av blå linjen norrut till Barkarby. Det är också angeläget att kollektivtrafiken till Täby och Nordost förstärks, därför bör Stockholmsförhandlingen utmynna i en lösning som tar sikte på tunnelbana till Täby genom at den röda linjen förlängs från Mörby.

En fråga som är särskilt viktig för mig som bor i Stockholms innerstad, där trängseln är som störst, är att stombusslinjer konverteras till spårväg. Linje 4 är högprioriterad; den har 70 000 resenärer varje dag. Även Tvärbana Norr till Ursvik liksom Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö bör inrymmas i paketet.

Metro och SVT:s ABC rapporterar om Folkpartiets ställningstagande. Andra som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Jessica Ericsson, Anders Ekegren, Rasmus Jonlund, Folkpartiet i Sundbyberg

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821