oktober 10, 2021
Sjukvård & hälsa

Sprututbyte som räddar liv och oroar

Sedan många år erbjuder landstinget sprututbytesverksamhet på Kungsholmen. Syftet är att minska spridning av blodsmitta som exempelvis hiv och hepatit bland personer som injicerar droger. Sprututbytesverksamheten strävar också mot att motivera patienterna att bryta sitt missbruk och få möjlighet till vård och behandling.

För ett och ett halvt år sedan ändrades lagen så att tillgången till sprututbyten ska bli bättre i hela landet och att landstingen ensamma har ansvaret för detta. Kommunerna hade tidigare vetorätt, det är nu borttaget. Det tycker jag är klokt eftersom vård ska erbjudas utifrån behov och inte utifrån andra hänsynstaganden.

Beroendevården är en viktig men också känslig fråga som ibland ifrågasätts. Min utgångspunkt är att samhället måste ha ett gott skyddsnät, exempelvis i form av hälso- och sjukvård för människor som lever i stor utsatthet. Det är för de allra sköraste som välfärden måste vara som allra starkast.

Beroendevården med sprututbytesverksamhet behöver utvecklas i Stockholm därför att det finns ett behov hos patienterna, på samma sätt som exempelvis cancervård eller diabetikervården också måste utvecklas för att möta behoven. Självklart förstår jag att det kan skapa oro hos omgivningen.

Nu planerar landstinget att erbjuda sprututbyte vid den befintliga verksamheten på Södermalm som delvis vänder sig till samma målgrupp. Det är ärligt talat inte enkelt att etablera nya verksamheter, vilket debatten i vintras kring planerna på att öppna en verksamhet vid Gullmarsplan påvisade. Men vård för denna mycket utsatta grupp måste också finnas i vår stad, därför att vi har människor ibland oss som behöver just detta.

Jag bor själv på Södermalm och har barn på skolor i närområdet. I mitt grannskap finns fler verksamheter för människor som lever helt andra, betydligt mer utsatta liv än jag och min familj. Det kan självklart innebära störningar. Men vi väljer ändå att leva mitt i denna storstad med allt vad det innebär. Jag får en del brev från oroade södermalmsbor som säger att de visst menar att beroendevård och sprututbyten är rätt och viktigt, men det är olämpligt att de ska ligga just här. Det är nog en mänsklig reaktion att man vill undvika det främmande och kanske till och med obehagliga, även om man inser att det är bra verksamheter. Tyvärr går det inte, menar jag, att förena önskan om en god och tillgänglig vård för dem med störst behov och att just denna vård inte ska ligga i stan där människor bor och lever.

Jag hoppas att vi som bor på Södermalm kommer att uppleva att det utökade vårdutbudet för människor i beroendevården inte ska påverka oss alltför mycket och samtidigt ha förståelse för att vi måste ha ett vårdutbud som når fram till de som har stora behov. Jag vill leva i ett samhälle där välfärden är som allra starkast och mest tillgänglig för dem som är skörast. Och jag vill leva i en storstad med alla fantastiska möjligheter som det ger och samtidigt acceptera att vi är många som bor här med stor variation i hur livet gestaltar sig.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1736