april 04, 2024
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Staden behåller servicehus

Idag kan man läsa i Svenska Dagbladet att Stockholms stad inte kommer att omvandla alla sericehus till trygghetsboenden. Det är ett klokt beslut och det har också varit FPs linje så jag kan tänka mig att FP-gruppen i fullmäktige är lite extra glada just i dag. Trygghetsboende är ett bra alternativ för många äldre, men det är servicehus också. Att omvandla alla servicejus till trygghetsboenden ökar inte de äldres trygghet och valfrihet. Att däremot satsa på flera alternativa boendelösningar för de äldre stockholmarna är en viktigt framtidsfråga. Utbudet av oika boendeformer måste förstås spegla de äldres egna önskemål och behov. Ann-Katrin Åslund och Abit Dundar som uttalar sig i artikel tillhör de som engagert sig stark för äldreomsorgen i staden.

”Mamma” till idén om trygghetsboenden är FPs riksdagsledamot Barbro Westerholm, som ledde äldredelegationen på statlig nivå. Hon betonar i artikeln att avsikten med hennes förslag inte var att ersätta andra befintliga boendeformer utan att skapa ett ytterligare alternativ. Det är bra att man nu vänder åter till hennes ursprungsidé.

En väl fungerande äldreomsorg är förstås ett viktigt led i hela den vårdkedja som behövs för äldre när de blir sjuka. Då måste landstingens sjukvård och kommunernas äldreomsorg, oavsett om den ges med hemtjänst i den egna bostsaden, ett trygghetsboende eller i någon form av äldreboende med mer omfattande omsorgssinsatser.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823