april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Ställ krav på vaccination i vård och omsorg

Nu sprids åter covid-19 på äldreboenden. Samtidigt rapporteras om alltför låg vaccinationsvilja bland medarbetarna. Smittspårning visar att det förekommer att ovaccinerad personal fört smittan till de äldre. Det är förstås helt orimligt. Sjuka och sköra människor måste känna sig trygga med att vårdens medarbetare gör vad de kan för att skydda dem mot farliga smittor.

Liberalerna föreslår att smittskyddslagen ändras så att vårdgivare kan kräva att personal som arbetar patientnära med sårbara människor ska vaccinera sig. Det är egentligen inget nytt krav, utan har funnits med i tidigare riksdagsmotion från Liberalerna:

”Skärp smittskyddslagen
Liberalerna föreslår även att smittskyddslagen skärps, så att offentliga arbetsgivare kan kräva av medarbetare som kommer i kontakt med sköra personer, att de vaccineras mot vissa riskfyllda eller säsongs förekommande infektioner, vare sig de flyttar sängar, installerar el, städar eller vårdar. Detta för att stärka säkerheten för immunsvaga personer. Kravet bör även gälla upphandlade tjänster. Ingen anställd ska av misstag smitta kollegor eller invånare, vare sig på en avdelning med nyfödda eller cancersjuka eller i särskilt boende med sköra äldre.”

Vi vill inte att någon ska ha arbetsuppgifter som utsätter andra för fara. Därför vill vi att arbetsgivare efter avvägning och motivering ska kunna kräva att anställda är vaccinerade för att få utföra vissa arbetsuppgifter i exempelvis neonatalvården, cancervården eller hemtjänsten. Om en anställd inte är vaccinerad mot tex mässling eller covid-19 skulle bedömningen kunna vara att hen helt enkelt inte bör ta hand om en riktigt skör person, utan överlåta den uppgiften åt kollegor. Möjligheten att ställa det kravet där det verkligen behövs tror vi skulle göra livet tryggare för de som allra mest behöver trygghet.

Liberalerna föreslår alltså att smittskyddslagen skärps. I första hand ska förstås arbetsgivarna arbeta för att motivera medarbetarna att vaccinera sig. En annan möjlighet är att personalen får andra arbetsuppgifter, men om det är flera som inte vill vaccinera sig och det inte finns andra arbetsuppgifter att tillgå kan förstås arbetsbrist uppstå och då har arbetsgivarna möjlighet att säga upp personal. Men det blir förstås bara aktuellt i sista hand. Utgångspunkten måste vara att alla vill ta ansvar för att skydda sårbara människor från smitta.

Förslaget innebär alltså ingen ändring av arbetsrätten, och därmed kan arbetsgivare säga upp personal vid arbetsbrist. Det är smittkyddslagen som ska skärpas, men det kan ju få konsekvenser som måste hanteras arbetsrättsligt. Kring detta har det funnits en del missförstånd som jag härmed rett ut.

Lyssna gärna på ett samtal i SRs Studio ett där jag medverkar om detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823