Stärk allmänläkarnas roll

Idag skriver jag i Svenska Dagbladet om husläkarnas viktiga roll och hur vårdcentralerna kan stärkas och vara navet i vården. Läs gärna här!