april 04, 2024

Livslängden och hälsan skiljer kraftigt mellan olika områden i Stockholms län. Det behövs fler åtgärder och ett långsiktigt arbete i flera områden i regionen där hälsan är sämre. Med anledning av Järvaveckan presenterar jag en agenda mot den ojämlika hälsan som drabbar inte minst befolkningen i Järva.

En mer jämlik hälsa kräver både tillgång till vård när man är sjuk, och tidigt förebyggande arbete. Vi har gjort en hel del på Järva med resursfördelning och inte minst viktiga insatser för barnfamiljer, men vi behöver göra mer. Och framför allt får vi inte gå bakåt – att lägga ned närakuten i Rinkeby eller försvaga rätten till sjukvårdstolk är helt fel väg att gå.

Jag vill se mer vård än straff för unga som använder droger. Drogberoende är en sjukdom som kräver vård, framför straff. Vi måste samla ansvaret för beroende i sjukvården och på nationell nivå utreda avkriminalisering av eget bruk av narkotika. Att befria unga från drogberoende är också ett effektivt verktyg mot gängkriminaliteten som plågar vårt samhälle och inte minst boende på Järva.

Hälsa är också viktigt för integration. Det måste synas i såväl strategier som resursfördelning. Sjukvårdens pengar måste fortsätta att styras efter behov, så att resurserna riktas dit där hälsan är sämst. Och på nationell nivå måste hälsa bli en del av och ett mål för det strategiska arbetet mot segregation.

Agenda för hälsan i Järva:
🔵 Rädda närakuten i Rinkeby (som V och SD vill lägga ner).

🔵 Vård (snarare än straff) för unga som använder droger.

🔵 Försvara rätten till tolk i vården (som flera partier vill begränsa).

🔵 Gör hälsa till ett mål för regeringens arbete mot segregation.

🔵 Fortsätt det långsiktiga arbetet för att stärk hälsoinsatserna i Järva, särskilt på vårdcentralerna och BVC. Resurser ska riktas dit hälsan är som sämst.

🔵 Samarbeta med civilsamhället för att stärka barns hälsa med bland annat mer fysisk aktivitet.

Bilden är från en rolig dag i Rinkeby när jag spelade fotboll med föräldrar och barn tillsammans med En frisk generation.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823