september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Stärk patientens integritet

Jag har flera gånger tidigare skrivit om hur vi kan utveckla  teknikanvändandet för att stärka patienterna. Det gäller att utvecklingen går hand i hand med ett starkt skydd för patienternas integritet. Läs vad jag tidigare skrivit härhär och här

Idag skriver jag och min kollega Birgitta Rydberg på Brännpunkt på Svd.se att vi måste ge patienterna en starka ställning gentemot vården när det gäller makten över den egna journalen. Patienterna bör ges rätt att se vilka som tagit del av hennes journal. Det skulle bli ett effektivt grepp mot otillbörligt kikande i journalerna, tror jag.

Självklart måste viktigt patientinformation finnas tillgänglig för vården som ett centralt redskap. Men lika självklart måste vi säkerställa att patientens integritet skyddas. Reglerna säger också tydligt redan idag att obehöriga inte får ta del av journaler – men patienterna ges inga möjligheter att själva kontrollera detta. Tvärtom vägras patienter i dag på många håll att se vilken vårdpersonal som har tittat i deras journal – och det sker med lagstöd, med hänvisning till personalens integritet! Det är ett bakvänt resonemang.

Fler som bloggat: Birgitta Rydberg, Den hälosamme ekonommisten 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823