juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Stärk vårdcentralerna för de sköraste patienternas skull

En utbyggd och förstärk primärvård är nyckeln till en modern hälso- och sjukvård. Särskilt de sköra äldre som ofta har kroniska sjukdomar och ett stort behov av vård behöver en robust primärvård. Nyligen besökte jag och övriga gruppledare i Alliansen Kvartersakuten Surbrunn, som är ett gott exempel på en välfungerande vårdcentral. Där passade vi på att berätta om våra planer för vårdens utveckling:

  • Patienterna ska erbjudas en namngiven, fast husläkare.
  • Primärvården ska utvecklas genom en långsiktig och uthållig omställning där resurserna förstärks.
  • Regelkrångel ska bekämpas. Primärvårdens medarbetare pekar på de omfattande administrativa kraven som slukar värdefull patienttid. Här behöver städas. Lita på läkarna!
  • Forskning och utbildning hör hemma i primärvården – också! Landstinget ska jobba för att mer av våra forsknings- och utbildningsresurser kommer primärvården till godo.

Patienter i alla åldrar ska snabbt och tryggt kunna få hjälp av husläkare, distriktssköterska, psykolog och andra professioner – och det är allra viktigast för människor med stora och återkommande vårdbehov.

För två år sedan påbörjade vi omställningen av primärvården genom initiativet för ett nytt sätt att fördela resurserna så att mer riktas till de vprdcentrsler som har patienter med störst behov. Inför 2017 tog vi nästa steg och tillsköt 149 miljoner till primärvården. Nu presenterar vi våra planer framåt. Primärvården ska stärkas!

Läs gärna SvDs artikel om Alliansens initiativ 

På bilden: Alliansens gruppledare Irene Svenonius, Gustav Hemming, Ella Bohlin och jag. 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821