oktober 10, 2022
Sjukvård & hälsa

Starkare patienter gav säkrare vård

Det är större chans att vårdpersonalen följer checklistor som förbättrar patientsäkerheten om patienterna är informerade om dem, visar en amerikansk studie.

Världshälsoorganisationen WHO har tagit fram en checklista med olika moment som ska gås igenom i samband med att en patient opereras. Det handlar t.ex. om att ta reda på eventuella allergier innan patienten sövs ner och att operationsdukar och instrument ska räknas efteråt, så att inget glöms kvar i såret. Syftet med checklistan är att minska antalet vårdskador.

Forskare vid Tulanes universitetssjukhus i New Orleans, USA, har nu undersökt vad som händer om man även ger patienterna tillgång till checklistan. Studien visade att när patienterna är mer välinformerade ökar sannolikheten att de 26 punkterna på checklistan följs. Frågor om allergier ställdes till 95 procent av de informerade patienterna, men bara till 69 procent av de oinformerade. Kontrollräkning av operationsdukar och instrument skedde i 87 procent av fallen när patienterna kände till checklistan, men bara i 19 procent när de inte kände till den, skriver webbsidan NewsMedical.

Den här studien tycker jag visar på hur viktigt det är att vi gör patienterna mer delaktiga i vården. Folkpartiets publicerade nyligen en rapport där vi kommer med förslag på hur patienterna ska få större inflytande i vården.

Vi anser att varje patient ska få tillgång till sin journal via nätet. Det stärker patienterna och ger dem möjlighet att hålla sig informerade om sin behandling. Vi vill också mäta och synliggöra patientens upplevelse av vården, t.ex. vad gäller hur välstädat det är och hur måltiderna fungerar. Resultaten ska synliggöras på nätet.

Framtidens patienter kommer att ställa högre krav, vara mer välinformerade och förvänta sig mer delaktighet. Studien från sjukhuset i New Orleans visar att det dessutom finns stora patientsäkerhetsfördelar med detta. Folkpartiet anser att hälso- och sjukvården bör bejaka den utvecklingen. Vi ger oss inte förrän patienterna blir delaktiga i vården.

Klicka här för att läsa Folkpartiets rapport om bemötande i vården

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821