maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Statliga Apoteket uppmanar till onödiga läkarbesök

Nättjänster i vården är på många sätt en väldigt positivt. många digitala tjänster underlättar livet för patienter och driver vårdutvecklingen framåt. Numera börjar ett bra ramverk för att säkerställa en hållbar utveckling komma på plats och många traditionella vårdgivare erbjuder idag väldigt uppskattade tjänster. Det är utmärkt!

Men på senare tid har jag blivit uppmärksammad på en högst tveksam företeelse. Apotek som uppmanar sina kunder att förnya recept via nätläkartjänster istället för genom den egna, vanliga läkarkontakten. Det ger en merkostnad för skattebetalarna helt i onödan. När det statliga Apoteket blivit ägare till Doktor24 och hänvisar sina kunder dit tycker jag att det gått för långt. Här måste branschen ta ansvar för en etisk diskussion och självreglering.

Ett nätläkarbesök ersätts med 500 kronor av regionen. Förnyelse av recept på telefon eller via nätet utan fysiskt besök, när patienten vänder sig till den vårdgivare som skrivit ut originalreceptet, ger ingen extrakostnad för regionen. Därför skrev jag idag ett mail till socialminister Lena Hallengren för att uppmana henne att ta tag i frågan.

Regeringen har en del att förklara om hur deras statliga bolag Apoteket agerar. Pengarna för onödiga nätläkarkontakter skulle göra bättre nytta i den ordinarie vården. Dessutom undermineras hela grundtanken för en stark primärvård med kontinuitet och fast läkarkontakt, som också regeringen står bakom och som vi kommit överens om i Januariavtalet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nyligen beslutat om regler för marknadsföring av nätläkare, och andra vårdgivare. Apoteks- och nätläkarbranschen bör dessutom själva ta initiativ till ett eget etiskt regelverk – för att undvika nya krav på lagreglering.

Nätläkare utgör ett bra komplement i vissa situationer och är framför allt en stark drivkraft för att vanliga vårdcentraler också ska finnas på nätet. Men kostsamma och onödiga nätläkarbesök är inget som Apoteket bör uppmuntra till. Vi har infört en digital vårdgaranti och man ska kunna kontakta sin egen privata eller offentliga husläkare och vårdcentral också digitalt, t ex via videobesök. Och receptförnyelse sker alltså enkelt via telefon eller e-tjänsten på 1177.

Dagens Medicin skriver om frågan.

Bilderna tog min medarbetare Sigrid igår på ett Apotek i Stockholm:

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821