september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

STHLM3 – nytt sätt upptäcka prostatacancer

Idag publiceras en ny intressant studie i The Lancet Oncology om hur prostatacancer kan upptäckas med ett nytt, mer träffsäkert test än dagens PSA. Studien ger hopp om bättre vård.

Forskningen som lett fram till detta, den s.k. STHLM3-studien, är till stor del finansierad av Stockholms läns landsting. Bakgrunden är det stora behovet av att att få fram bättre diagnosmetoder och i förlängningen är förhoppningen att vi kan skapa ett screeningprogram för prostatacancer. Det vore verkligen önskvärt. Vi vet att dagens screeningprogram som erbjuds kvinnor; mammografi och cellprov, är effektiva sätt att upptäcka cancer och rädda liv. För männen finns hittills inget tillräckligt träffsäkert test för att det har kunnat anses bra som screeningverktyg. Men nu finns alltså hopp om en förändring av detta. Med bättre diagnostisering kan fler farliga tumörer hittas i tid samtidigt som onödiga vävnadsprover som kan vara riskabla undviks.

Nu vill vi i Stockholms läns landsting undersöka hur vi kan använda kunskapen som studien ger för att utveckla vården.

Läs mer om studien på KI:s hemsida.

STHML3 uppmärksammas idag i media: SVT, SR

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823