februari 02, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Stockholm har många läkare – som måste få träffa patienter

Stockholm har relativt gott om läkare. Vi satsar på bristspecialiteter – och på att alla läkare ska få mer tid att träffa patienter.

Vården i Stockholms län är väl utbyggd. Det visar sig inte minst av vår höga läkartäthet. Som bloggaren Cornucopia skriver har Stockholm, och andra landsting där Alliansen och Folkpartiet styr, fler läkare per capita än rödgrönt styrda landsting. De senaste åren har vi anställt fler läkare men ökningen per capita är inte lika stor som i övriga Sverige – vilket förstås hänger samman med att utgångsläget var så starkt. Det råder knappast någon generell läkarbrist i Stockholm.

Det Stockholm behöver är fler läkare inom vissa specialiteter, som psykiater, allergologer, geriatriker och patologer. Där gör vi också särskilda satsningar med utökning av ST-tjänsterna, dvs. de utbildningstjänster som de blivande specialistläkarna går efter sin allmäntjänstgöring.

Nu är antalet läkare kanske inte så intressant för invånarna – utan var de finns och vad de gör. Vad Stockholm och andra landsting och vårdgivare därför behöver göra är att ge läkarna förutsättningar att ägna sig åt mer patientarbete. Vi har sett många exempel på hur få patienter svenska läkare träffar under sina arbetsdagar; sjukhusläkare så få som två per dag!

Arbetssätt behöver fortsätta förändras – och läkarna avlastas mycket av pappersarbetet. Den viktiga administrationen, som behövs för kvalitet och patientsäkerhet, sköts bättre av administrativa proffs. Därför är det dags för en renässans för de medicinska sekreterarna.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823