september 09, 2023
"En stabil ekonomi ger möjligheter att utveckla sjukvården. Nästa år ökar vi budgeten med 2,5 miljarder" – Anna Starbrink (FP)
Sjukvård & hälsa

Stockholm stärker sjukvården – 2,3 miljarder mer 2016

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget kommer öka med nära 2,3 miljarder kronor nästa år. Det är möjligt tack vare att landstinget har en välskött ekonomi. Samtidigt är det viktigt med en fortsatt god kostnadskontroll för att pengarna ska kunna gå till mer vård.

Under 2016 kommer vi kunna genomföra förstärkningar på bland annat allmänpsykiatrin, tidigt psykosocialt stöd för både barn och vuxna, cancervård med bland annat utbyggnad på S:t Görans sjukhus, och nya vårdval bland annat för äldre inom geriatriken. Vi börjar också genomföra den stora reformen av primärvården, för en god hälsa för alla stockholmare och särskilt dem med störst vårdbehov.

Av hälso- och sjukvårdens budget kommer knappt 53,7 miljarder från det s.k. landstingsbidraget, det vill säga skattemedel. Därutöver tillkommer bland annat patientavgifter, vilket ger sjukvården totala intäkter om 55,3 miljarder kronor 2016. Störst andel av budgeten går till somatisk specialistvård, på och utanför sjukhusen.

På Stockholmsbloggen berättar jag mer om budgeten för hälso- och sjukvården. Läs också gärna ett tidigare inlägg om att vi satsar 214 miljoner kronor mer till psykiatri och psykisk hälsa.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823